Zapisnik s 6. sjednice IO održane 22.03.2016.

HPD „BRŠLJAN-JANKOVAC“ OSIJEK
31000 Osijek, Trg A. Starčevića 4

cropped-Jankovac_Logo.png

Br. IO: 06/2016.-22.03.2016.

 

Z A P I S N I K

SA ŠESTE SJEDNICE IZVRŠNOG ODBORA DRUŠTVA

 

održane 22.03.2016.god., u prostoriji Društva, s početkom u 18. sati.

Sjednici prisutno 5 članova IO: Miro Mutter, Miroslav Bahmajer, Milijan Žulj, Sanja Boljevac i Predrag Stojanović.

Odsutni: Anica Filipović i Stanko Kereta.

Ostali prisutni: Ljiljana Miljković, Vinka Mujarić, Mirko Ljubičić, Nada Baračkov, Mirjana Marić, Miroslav Mitrović, Ivan Rančak, Ivica Tabak, Vladimir Đekić, Dejan Erceg, Ivanka Piskač.

Predsjednik Mutter, otvara sastanak, konstatira kvorum i predlaže slijedeći

 

DNEVNI RED:

  1. Dogovor oko organizacije izleta
  2. Pitanja i prijedlozi

Dnevni red jednoglasno je usvojen.

Točka 1.

Osnovno pitanje kod organizacije izleta je način prikupljanja novca za prijevoz. Kako je izašao Novi zakon o udrugama nailazimo na različita tumačenja.

Predsjednik daje riječ Ivanki Piskač, koja je nakon razgovora sa odgovornima u Osijeku, došla sa informacijama da se za izlete do 2 dana prijevoz može platiti preko žiro računa, a  sve preko toga, mora ići preko turističke agencije.

U slučaju da ostane novca od  izleta, treba uložiti u osnovnu djelatnost, npr. za boju za markiranje putova i sl.

Nema javnog reklamiranja izleta.

Turistička agencija mora izdati račun.

Mutter, kaže da su on i Mirjana bili kod inspektorice turizma i da je i ona isto rekla kao i Ivanka, dodaje da za prijavu izleta treba ispuniti tiskanicu i biljeg od 20,00 kn.

Na izlet mogu ići samo članovi Društva, tako da se planinarska iskaznica nosi na svaki izlet.

Kod plaćanja prijevoza svakom članu treba izdati uplatnicu. Kopija uplatnice se čuvaju 3 god.

Tabak  traži da se nakon ove diskusija  kaže što smo zaključili.

Ponavljamo :

Društvo može organizirat izlete samo za svoje članove, izlet može trajati do dva dana uključujući samo jedno noćenje, sve preko toga mora ići preko turističke agencije, uz turističkog pratitelja.

Izlete  društvo može organizirati povremeno, bez svrhe stjecanja dobiti.

Izleti se ne mogu reklamirati sredstvima  javnog priopćavanja.

Izleti se moraju prijaviti nadležnoj službi  turističke inspekcije Ministarstva turizma prema svom sjedištu, najkasnije 3 dana prije putovanja na obrascu OB-T-II I i upravnu pristojbu u iznosu od 20,00 kn. (osim ako je to jednodnevni izlet sa jednom uslugom-prijevoz)

Koristiti  samo prijevozna sredstva u kojima su osigurani putnici i prtljaga, prijevoznik mora imati dokaz o tome.

Za svaku izvršenu uslugu udruge su dužne izdati račun, a kopije čuvati najmanje 3 godine.

Društvo ugovara samo prijevoz.

Točka 2.

Mutter, predlaže da nam knjigovođa bude Ivanka Piskač.

Donijeti odluku o raskidu Ugovora o vođenju knjigovodstva  sa Zajednicom sportskih udruga Osijek sa 30.04.2016.god.

Odluka da knjigovodstvo za Društvo vodi Ivanka Piskač, po istoj cijeni, od 01.05.2016.god.

Zajednica sportskih udruga dužna je na zahtjev predati svu dokumentaciju vezanu za knjigovodstvo.

Odluka je donijeta jednoglasno.

02.04.2016.god, je Skupština HPS, treba odrediti našeg delegata. Anica Filipović ili Milijan Žulj, ostalo je otvorno.

Mutter daje izviješće sa sastanka Sekcije za djecu i omladinu, koji je bio prije ovog sastanka. Pokazuje grb na kome piše „Bršljanovi Legosi“. Grb su izradili na Likovnoj akademiji u Zagrebu.  Predlaže da i mi tražimo da nam naprave grb, pa ako nam se svidi možemo promijeniti sadašnji grb.

Tabak, traži da mu se dostave sve naše diplome, zahvalnice i nagrade jer namjerava otvoriti rubriku na našoj stranici pod nazivom – nagrade i priznanja. Također predlaže da napišemo nešto o povijesti samog Društva, jer sve napisano je samo o domu na Jankovcu.

Mutter, izložba fotografija u GISKO sredinom svibnja, dogovor sa Zanatlijama, više na našoj stranici.

Pitanje Bahmajera i Rančaka za slike na zidu.

Odgovoreno je da je velika vlaga i da se uništavaju, pa se ne vješanjem čuvaju.

Upućena je kritika od člana IO na ponašanje na sastancima.

Završeno u 19,20 sati.

Zapisničar, Angelina Miladić

Predsjednik, Miro Mutter