Zapisnik s 7. sjednice IO održane 02.06.2016.

Memorandum_Logo

HPD „BRŠLJAN-JANKOVAC“ OSIJEK
31000 Osijek, Trg A. Starčevića 4
Br. IO: 07/2016.-02.06.2016.

 

Z A P I S N I K

Sa 7.  redovne sjednice Izvršnog odora Društva, održane 02.06.2016.god. u prostoriji Društva, s početkom u 17:30 sati.

Prisutni članovi IO: Miro Mutter, Milijan Žulj, Miroslav Bahmajer, Anica Filipović, Sanja Boljevac,  Stanko Kereta, Predrag  Stojanović.

Ostali prisutni: Nada Baračkov, Mirjana Marić, Marija Bokun, Miroslav Mitrović, Ivanka Piskač, Mirjana Maras, Sandra Binder, Vladimir Đekić, Mirela Poljak-Šefčić, Tatjana Glumac-Stanković

Sjednicu otvara  i vodi predsjednik Mutter, konstatira kvorum i predlaže slijedeći

Dnevni red:

 1. Donošenje odluke o plaćanju članarine vodičima.
 2. Izviješće sa JJPP, održanog 14.05.2016.god.
 3. Izviješće blagajnice o stanju na žiro računu Društva.
 4. Pitanja i prijedlozi.

Dnevni red jednoglasno je usvojen.

 1. Točka,

Nakon kratkog pojašnjenja, jednoglasno je donijeta Odluka o plaćanju godišnje članarine od 50,00 kn po vodiču, aktivnim vodičima koji su obnovili licencu za 2016.god.:

 1. Miroslav Mitrović
 2. Ivan Rančak
 3. Josip Diklić
 4. Ivica Tabak
 5. Dejan Erceg
 6. Vladimir Đekić
 7. Miro Mutter
 8. Mirela Poljak-Šefčić
 9. Tatjana Glumac-Stanković

Na trojicu u Društvu ne aktivnih vodiča: Vlado Vidović, Slavko Dumenčić i Zdenko Fury, ova  Odluka se ne odnosi.

Odluku će provesti u djelo blagajnica Društva , Nada Baračkov i dokaz o uplati dostaviti Stanici vodiča Slavonije.

2. Točka

Izviješće sa Jubilarnog jankovačkog planinarskog puta, 14.05.2016.god. podnio je predsjednik Mutter.  Očekivali smo više, malo veću podršku sugrađana, ali budući da je   bilo loše vrijeme, brojka  od oko 150 pristiglih planinara i nije tako loše. Financijski smo se „pokrili“, vidjeli gdje su greške i puno iskusniji za nagodinu,  mislim da smo potpunosti  uspjeli. S tim se slažu i ostali, tako da je izviješće jednoglasno usvojeno.

3. Točka

Blagajnica je izvijestila da na računu imamo oko 29.000 kn, a upitana  za razlog takvog  dobrog stanja na računu, odgovorila je , donacije, danas 2.000,00 kn od Vodovoda Osijek i  članarina od, do sada, 403 člana Društva.

Izviješće je jednoglasno usvojeno.

4. Točka

Predsjednik predlaže da se počne s pripremama za Osječki pješački put, koji je pod našom organizacijom  već nekoliko godina, ali sad bi  taj put bio naš i poboljšati ga trebamo u svakom obliku.  Treba izraditi, bedževe,  kao i razne propagandne materijale. Predlaže 5 punktova, na svakom nekoliko informacija o Osječkom pješačkom putu,  koji se održava povodom obilježavanja svjetskog dana pješačenja (15.10.). Punktovi bi bili vidno obilježeni.

Kereta  predlaže da podijelimo obveze danas jer nemamo puno vremena do 01.10..

Miroslav Mitrović- Mitar kao vodič OPP je zadužen  za plan izleta.

Kereta za markacije, a u dogovoru sa Gradom  zajedno sa  Sanjom  Boljevac, biti će trajne ili privremene. Napominje da će trebati znatna sredstva.

Mitar ističe da ćemo za grah biti sponzorirani, detaljnije prije puta.

Kereta predlaže da tražimo sponzora za vodu.

Anica Filipović predlaže uključenje i Turističke zajednice.

Predsjednik smatra da do 01.09. moramo imati sve obrađeno ali sve u dogovoru s gradom, te da svi moramo biti uključeni u akciju.

Slijedeće pitanje su mali planinari, „Bršljanovi legosi“, obuhvaća djecu i mladež, Mirela Poljak-Šefčić, prenosi pohvale i roditelja i djece  sa prvog izleta  i susreta djece sa planinarenjem ,trebamo nastaviti, predlaže Jankovac. Nakon diskusije donijeta je Odluka da se djeca učlane u društvo i plate članarinu, 35,00 kn,  a roditelji kao pratitelji ne moraju. Također je odlučeno da se na Jankovac ide 11.06. i cijena prijevoza je 50 kn.

Na temu djece  i mladeži nastavlja Tatjana Glumac-Stanković, predlaže da se definira datum osnivanja Sekcije za djecu i mladež, imenuje voditelj sekcije, izradi žig, i neki oblik prikupljanja žigova, mali dnevnik. Logo kao na „Priznanju za prvo planinarenje“, narandžasti.

Jednoglasno je donijeta Odluka:  Sekcija za djecu i mladež osnovana je 07.03.2016.god, a potvrđena na 7. Sjednici IO  Društva , održanoj 02.06.2016. god.

Za voditelje Sekcije imenuju se Mirela Poljak- Šefčić i Tatjana Glumac-Stanković, a svi smo na raspolaganju za pomoć.

Sekcija će imati svoj grb i žig, koji će dati izraditi.

Spominjana je i Mala planinarska škola, ali o tome ćemo na jesen.

Završeno u 18:30 sati.

Tajnica: Angelina Miladić

Predsjednik: Miro Mutter