Zapisnik s 7. sjednice IO održane 12.12.2020.

Memorandum_Logo

HPD „BRŠLJAN-JANKOVAC“ OSIJEK
31000 Osijek, Trg A. Starčevića 4

Br:  7-2020/ 12. 12. 2020.god.

ZAPISNIK
sa 7. redovne sjednice Izvršnog odbora

 

održane dana 12. prosinca 2020. godine na prostoru Amfiteatra kod Katakombi s početkom u 15.00 sati..

 

Sjednici su nazočili članovi Izvršnog odbora: Jasminka Pavlov, Milijan Žulj, Ivan Lončarić, Valentina Bušić, Ivana Sović, Sanja Adam-Brus, članovi Nadzornog odbora: Stanko Kereta i Anto Jurić, vodiči Maja Lovrić, Kristijan Copak, Stevo Malinović i Saša Pavičić te blagajnica Vesna Kolar. Tihomira Klobučar je opravdano izostala.

Za sjednicu je predložen sljedeći

DNEVNI RED:

 1. Usvajanje dnevnog reda
 2. Usvajanje zapisnika s 6. sjednice Izvršnog odbora
 3. Usvajanje donesenih odluka putem virtualne grupe
 4. Plan izleta 2021. godine
 5. Razno

Ad 1.) Dnevni red se jednoglasno usvaja.

Ad 2.) Zapisnik sa 6. sjednice održane 24. rujna 2020. godine jednoglasno se usvaja.

Ad 3.) Usvojene su slijedeće odluke koje su donesene putem virtualne Viber grupe:

 1. Odobrenje izrade žigova za Osječki pješački put (25.9.2020.)
 2. Odobrenje zamjene termina vodiča Mutter/Malinović (23.-25.10. /13.-15.11.2020.) (28.9.2020.)
 3. Odobrenje organizacije izleta „Jesen na Jankovcu“ za 17.10.2020. (Mitrović) (29.9.2020.)
 4. Odobrenje kupnje motorne pile i dodatne opreme iz ponude iz trgovine alata i opreme „PRO-REZ“ (2.10.2020.)
 5. Odobrenje odluke o zatvaranju Društva zbog nepovoljne situacije sa pandemijom korona virusa. (16.10.2020.)
 6. Odobrenje odluke o odgodi održavanja sjednice Izvršnog odbora zbog nepovoljne situacije sa pandemijom korona virusa. (26.10.2020.)
 7. Odobrenje otkazivanja izleta „Po slavonskim gorama“ zakazanog za 29.11.2020. (Lončarić) (27.10.2020.)
 8. Odobrenje otkazivanja izleta „Istočna Medvednica – Sljeme“ zakazanog za 21. i 22. 11. 2020. (Mitrović) (31.10.2020.)
 9. Odobrenje kupovine planinarske komplet odjeće novim vodičima Društva (2.11.2020.)
 10. Odobrenje za prijavu reaktivacije JJPP-a te aktivaciju nove „Staze Kamila Firingera“ kao i aktivacija OPP-a (3.11.2020.)
 11. Odobrenje otkazivanja zajedničke planinarske veselice pod nazivom Planinarski divani HPD „Bršljan-Jankovac“ i PD Zanatlija. (17.11.2020.)
 12. Suglasnost s planom i programom projekata za 2021. godinu. (17.11.2020.)

 

 1. Odobrenje slanja prijedloga financijskog plana za 2021. godini gospođi Ivanki Piskač, iz trgovačkog društva MEDVEDNICA d.o.o. iz Osijeka, koja obavlja knjigovodstvene poslove za Društvo (20.11.2020.)
 2. Odobrenje odluke o kupovini službenog mobitela Društva; odobrenje da će Ivan Lončarić biti odgovoran za bazu podataka prijava na izlete dok traju izvanredne situacije vezane uz pandemiju (25.11.2020.)
 3. Odobrenje odluke za izbor članova Povjerenstva za nagrade i pohvale: za predsjednicu Povjerenstva izglasana je Marija Bokun, a članovi su Miroslav Bahmajer i Jasna Bistrović.(1.12.2020.)
 4. Odobrenje odluke o danu održavanja JJPP i OPP 2021. godine – nedjelja (JJPP drugi vikend u svibnju, OPP prvi vikend u listopadu) (1.12.2020.)
 5. Odobrenje otkazivanja SPP-a za 2021. godinu, u zamjenu za organiziranje jednog izleta mjesečno po slavonskim gorama. (3.12.2020.)
 6. Suglasnost za godišnju pretplatu časopisa Udruga.hr – časopis za predsjednike udruga i ostale odgovorne osobe u udrugama (4.12.2020.)
 7. Odobrenje odluke da Čarobni tim d.o.o. tiska 200 komada monografije Društva (6 ZA/1 PROTIV) (9.12.2020.)

 

Ad 4.) Plan izleta za 2021. godinu

Predsjednica Pavlov iznijela je stav Izvršnog odbora o izradi Godišnjeg plana izleta za 2021. godinu, napominjući da je isto regulirano Pravilnikom o Vodičkoj sekciji i planiranju, organiziranju i provođenju izleta. Pri tome je posebno istaknula da bi se Plan trebao izraditi kao i svake godine bez obzira na trenutnu epidemiološku situaciju, da će se na mjesečnoj razini ili po potrebi odobravati otkazivanja ili naknadna dodavanja izleta te da bi svaki vodič trebao imati minimalno 2 višednevna društvena izleta za veći broj članova (25 i više) s obzirom na veliku brojnost članova našeg društva. Po ovoj temi se razvila diskusija i razmjena mišljenja gotovo svih nazočnih na sastanku. Zaključeno je da će Izvršni odbor odobriti Plan izleta po njegovoj dostavi od strane Vodičke sekcije, najkasnije do 15. prosinca 2020. godine.

Ad 5.) Razno

U skladu s Pravilnikom o Vodičkoj sekciji i planiranju, organiziranju i provođenju izleta, prezentiran je način prijave na izlete u narednoj godini, dokle god epidemiološka situacija ne bude povoljnija za održavanje sastanaka i upisa u Knjigu izleta. Isto će se provoditi na dva načina, prijavom na službeni mail (jankovac@jankovac.hr) ili porukom (SMS, Viber) na službeni broj mobitela društva +385976114535. Prijavljeni će biti centralizirano upisivani u tablice izleta bez rednog broja. Nakon što nastupi vrijeme za prikupljanje novca, tablica će biti dostavljena organizatoru ili vodiču izleta, koji će prikupljati planirani iznos novca. Na izlet idu oni koji prvi uplate do limitiranog broja polaznika.

Potaknuta je inicijativa da se napravi konačan prijedlog dokumenata za revitalizaciju JJPP od strane HPS-a.

Odlučeno je da će svakog četvrtka biti otvorene prostorije društva za upis članova i kupovinu markica, uz pridržavanja svih epidemioloških mjera.

Prezentiran je mail, kojim smo obavješteni da nam je u 2021. godini odobreno korištenje prostora za sastanke u Gradskoj četvrti Gornji Grad, prostorija: br. 6, adresa prostorije: Trg Lava Mirskog 1, Osijek, površina: 127,31 m2, četvrtkom od 18,00 do 21,00  sati, bez naknade

 

Sastanak je završio u 16.30 sati.

 

U Osijeku, 12. prosinca 2020. godine

Izradio: Ivan Lončarić                                                                                              Predsjednica: Jasminka Pavlov