Zapisnik s 7. sjednice IO održane 13.12.2018.

Memorandum_Logo

HPD „BRŠLJAN-JANKOVAC“ OSIJEK
31000 Osijek, Trg Ante Starčevića 4
Br:  IO-7/2018.

ZAPISNIK
Sa 7. Sjednice  Izvršnog odbora  HPD „ BRŠLJAN JANKOVAC „ OSIJEK

 

SJEDNICA JE ODRŽANA : 13.12.2018.godine s početkom u 17.00 sati, u prostorijama  Društva u Osijeku, Trg A. Starčevića 4.

NA SJEDNICI SU PRISUTNI : Miro Mutter – predsjednik Društva, Milijan Žulj, Mroslav Bahmajer, Anica Filipović, Stanko Kereta, Predrag Stojanović – članovi Izvršnog odbora, Anto Jurić, član Nadzornog odbora.
OSTALI PRISUTNI : Marija Bokun
ODSUTNI : Sanja Boljevac, član Izvršnog odbora , opravdano odsutna iz zdravstvenih razloga.
Predsjednik Društva je pozdravio nazočne i predložio :

DNEVNI  RED

  1. Prijedlog Financijskog plana  Društva za 2019.godinu
  2. Prijedlog Plana izleta Društva za 2019.godinu
  3. Razno

Članovi Izvršnog odbora i član Nadzornog odbora  jednoglasno su prihvatili dnevni red.

AD 1
Prijedlog Financijskog plana za 2019. godinu predstavila je Ivanka Piskač.
Nakon provedene rasprave prihvaćen je prijedlog Financijskog plana za 2019.godinu, koji se  daje na usvajanje redovnoj Skupštini , koja će se održati 20.12.2018. godine u 19.00 sati, u prostorijama Društva.

AD 2
Predsjednik Društva prezentirao je i  predložio  Plan izleta za 2019.godinu, na osnovu prijedloga vodiča.
Nakon provedene rasprave  Plan izleta za 2019.godinu jednoglasno  usvojen.

AD 3/1
Stanko Kereta  je predstavio Popis dugotrajne imovine, koju treba unijeti u glavnu knjigu Društva, radi obračuna amortizacije i za to se zadužuje Ivanka Piskač.
Odluka  jednoglasno prihvaćena.

AD 3/2
Članarina za 2019.godinu ostaje ista kao i 2018.godine ( 70, 35 i 20 kuna ). Jednoglasno  prihvaćena.

AD 3/3
Predloženo je da se naruči ( s obilježjem Društva) :

–  100 komada  futrola za planinarske štapove ,koje će se prodavati po   30,00 kuna/ komad
–  50 komada torbi
–  50 komada šalica
–  100 komada magneta
–  100 komada bedževa
–  150 komada privjesaka

Nakon rasprave , prijedlog  jednoglasno prihvaćen.
Sjednica je završena u 18.15 sati.

Predsjednik Društva
Marija Bokun                                                                                                         Miro Mutter