Zapisnik s 7. sjednice IO održane 20.02.2023.

Memorandum_Logo

HPD „BRŠLJAN-JANKOVAC“ OSIJEK
31000 Osijek, Trg A. Starčevića 4

Br:  07-2023/ 20. 02. 2023. god.

ZAPISNIK

sa 7. redovne sjednice Izvršnog odbora

 

održane dana 20. veljače 2023. godine u prostorijama društva na adresi Trg Ante Starčevića 4, s početkom u 19.00 sati

Nazočni članovi IO: Miro Mutter, Josip Karakaš, Ivica Tabak, Mirela Poljak, Predrag Krička, Ivanka Piskač, Robert Gergurec

Nazočni članovi NO: Ivica Baričević, Miroslav Mitrović

Sjednicu je otvorio predsjednik društva Miro Mutter te nakon pozdrava predložio slijedeći

D n e v n i   r e d:

 

  1. Usvajanje zapisnika sa 6. sjednice Izvršnog odbora
  2. Pripreme za redovnu i izvještajnu Skupštinu društva
  3. Organizacija Opće planinarske škole
  4. Razno

Dnevni red jednoglasno je usvojen.

 

Ad 1.) Zapisnik sa 6. sjednice IO jednoglasno je usvojen.

Ad 2.) Skupštine društva održati će se  24. veljače 2023. godine za koju je potrebno  odobriti i novčana sredstva. U raspravi su sudjelovali svi članovi IO te je za hranu i piće jednoglasno odobreno potrošiti 650,00 E društva.

Ad 3.) Mutter, Tabak i Diklić voditi će organizaciju Planinarske škole. Okupljanje polaznika predložen je za 23.02.2023. godine (četvrtak) u 18,00 h u prostorijama GČ Gornji grad te će se održati sastanak informativnog karaktera. Opća planinarska škola održavati će se četvrtkom u navedenim prostorijama GČ gdje nam je osigurano korištenje istih od 18,00 h.

Jednoglasno prihvaćen prijedlog.

Ad 4.) Pod ovom točkom raspravljalo se o povratu novca preplaćenog iznosa izleta. Nakon rasprave članova IO predsjednik je predložio slijedeće:

  • Ne vraća se preplata iznosa izleta sudionicima ako je manja od 3,00 €
  • Svaki sudionik preplaćenog izleta u roku od 14 dana može dobiti povrat novca ako je veći od 3,00 €
  • Preplaćeni iznos izleta preko 3 € – vraćaju se sudionicima jedinice, a centi ostaju kao potpora Društvu.

Prijedlog je jednoglasno usvojen.

 

Kako se unazad više mjeseci stalno mijenja cijena benzina na više predsjednik Mutter predložio je da se formira nova cijena putnoga troška po jednom kilometru.

Nakon rasprave predloženo je da cijena jednog km odnosno putnog troška bude 0,30 € (2,26 kn).

Prijedlog je jednoglasno usvojen.

 

Završeno u 20.15 h.

 

U Osijeku, 20. veljače 2023. godine

 

Tajnica                                                                                    Predsjednik

Lidija Ivandija                                                                         Miro Mutter