Zapisnik s 1.sjednice IO održane u četvrtak 10.9.2015

HPD “Bršljan – Jankovac “

Jankovac_Logo   

HPD „BRŠLJAN JANKOVAC“ OSIJEK
Br. IO-1/2016.

Z A P I S N I K

Sa  1. Redovne sjednice Izvršnog odbora Društva održane 10.09.2015.godine u prostoriji Društva s početkom u  18:00 h.

Prisutni: čl. IO : Miro Mutter, Milijan Žulj, Anica Filipovć, Miroslav Bahmajer, Sanja Boljevac, Predrag Stojanović  i Stanko Kereta.

Ostali prisutni: čl. NO : Mirko Ljubičić, Vinka Mujarić, Ljiljana Miljković, čl. Suda časti: Milan Tojagić, Velimir Čolović , Helena Topić, vodiči, Miroslav Mitrović, Ivan Rančak, Ivica Tabak, Nada Baračkov, blagajnica, Ivanka Piskač,  Mirjana Marić i tajnica Angelina Miladić.
Predsjednik konstatira kvorum, i predlaže izmijenjeni

DNEVNI RED

 1. Izbor blagajnice Društva.
 2. Plan i program rada novoizabranih članova Društva.Dnevni red jednoglasno usvojen.
  Točka  1.
  Za blagajnici Društva predložena je NADA BARAČKOV.
  Prijedlog je jednoglasno usvojen.
  Točka 2.
  Predsjednik izlaže svoje viđenje rada Društva za naredni period. Tako predlaže da društvo radi u 7 sekcija kako bi što veći broj planinara aktivno bio uključen u rad društva.

  SEKCIJE:

 • IZLETNIČKA SEKCIJA, bavila bi se organizacijom edukativnih izleta  i popratnim sadržajima, za voditelja  sekcije imenuje Miroslava Mitrovića-Mitra.
 • PLANINARSKA SEKCIJA,  bavila bi se organizacijom planinarskih  izleta, za voditelja sekcije imenuje Vadimira Đekića.
 • VISOKOGORSKA SEKCIJA,  bavila bi se organizacijom srednjogorskih i visokogorskih pohoda , za  voditelja se imenuje  Dejan Erceg.
 • VODIČKA SEKCIJA, koja bi se bavila  vođenjem izleta po pravilima vodičke službe HPS-a, školovanju vodiča te organizaciji opće planinarske škole, za voditelja imenuje Ivicu  Tabaka.
 • PROMIDŽBENA SEKCIJA, radila bi na promidžbi Društa i izleta te medijsku promidžbu, uređenju izloga ispred prostorija društva i sl. Za voditelje  sekcije imenuje, Mirjanu Maras, Sandru Binder.
 • GOSPODARSKA SEKCIJA,  bavila bi se„pribavljanem“sredstava za  poboljšanje rada društva, organizacijom i pravljenjem raznih projekata, za voditelja sekcije imenuje Ivanku Piskač.
 • MARKACISTIČKA SEKCIJA, koja već postoji, a bavi se markiranjem i održavanjem planinarskih putova, za voditelja imenuje Stanka Keretu.

Koordinator u radu Sekcija biti će predsjednik  Društva, i  o tome redovito izvijestiti  IO .
Prijedlog sekcija i imenovanih predstavnika sekcija, jednoglasno je usvojen.

Kereta smatra da bi trebalo vidjeti popis markacista  i  provjeriti ga. Također predlaže da se pozovu svi zainteresirani za rad u pojedinim sekcijama na slijedeći IO i da se o tome izjasne.

Mutter, za dva tjedna ćemo imati ponovo IO pa ćemo pozvati sve zainteresirane.

Kereta,  predlažem dogovor sa SPS-om oko izleta koji će ući u kalendar izleta u 2016.godini
Filipović A., Treba osmisliti kako napraviti oblik Zapisnika koji bi ujedno bio i dokument o osnivanju Sekcije. Sada imamo puno papirologije.
Mutter, predlaže da se tajnici i blagajnici Društva imenuju zamjene i to za zamjenu tajnici Marija Bokun, a zamjenica blagnici Mirjana Marić.

Svi se slažu i prijedlog je jdnoglasno usvojen.

Bahmajer, kada i tko će preuzeti vođenje web stranice.
Tabak,  izjavljuje da će on preuzeti, dosadašnji oblik web stranice  će preuzeti odmah, a za novitete treba malo vremena.
Dogovoreno je da web stranicu preuzme odmah a da izmjene radi u hodu.

Pokrenuto je i pitanje izrade Pravilnika o organiziranju i vođenju planinarskih izleta, tura i pohoda , jer smo  obvezni pridržavati se toga Pravilnika kojeg je donio HPS  2014.god.

A.Filipović, preuzela je na sebe obvezu oko izrade  Pravilnika društva.
Mutter, trebamo vidjeti tko je zainteresiran za planinarsku školu, u planu rada za ovu godinu je predviđena opća planinarska škola. Zainteresirani neka se prijave kod tajnice.
Angelina M. , molim osobe za zastupanje , Muttera i Žulja, kao i likvidatora Anu Andrić, da mi dostave kopiju osobne iskaznice da mogu prijaviti promjene .

Tajnica ostaje kontakt osoba sa Zajednicom športskih udruga grada Osijeka.
Predsjednik Mutter ponavlja da je slijedeći sastanak za 2 tjedna.  Tajnica će poslati pozive.
Sastanku su prisutni i članovi NO i Suda ćasti koji su izabrali svoje predsjednike i predlažu da to uđe u zapisnik.

Za predsjednika Nadzornog odbora izabrana je  Ljiljana Miljković.
Za predsjednika Suda časti izabrana je Helena Topić.

Sastanak završen u 18:50 h.
Zaposničar: Amgelina Miladić                                                                                                  Predsjednik: Miro Mutter