Zapisnik s 1.sjednice UO održane u utorak 10.2.2015.

HPD “Bršljan – Jankovac “

Jankovac_Logo   

HPD „BRŠLJAN JANKOVAC“ OSIJEK
Br. UO-1/2015., Osijek, 10.2.2015.

Z A P I S N I K

Sa  1.  sjednice Upravnog odbora društva, održane  10.02.2015.god., u prostoriji društva, s početkom u 18:00 h.

Prisutni: čl. UO: Zdenko Fury, Miro Mutte, Miroslav Bahmajer, Ljiljana Mehičić i Dario Majetić,
Odsutna Suzana Vida, radi.
Ostali prisutni: blagajnica Nada Baračkov,vodiči: Miroslav Mitrović i Ivan  Rančak i kandidati za tečaj vodiča: Dejan Erceg, Ivica Tabak i Vladimir Đekić.

Kvorum imamo i sjednica počinje sa radom.
Predsjednik, predlaže slijedeći

DNEVNI RED:

  1. Izviješće sa Godišnje skupštine održane 24.01.2015.god.
  2. Odluka o upućivanju kandidata na tečaj za vodiče društvenih izleta u 2015.god.
  3. Pitanja i prijedlozi

Dnevni red jednoglasno je usvojen.

1.Točka

Izviješće sa održane Godišnje skupštine izlaže prdsjednik , Fury.
Ističe da je skupština održana na Jankovcu i da je sve prošlo u redu,  jedino je bio slab odaziv, a to nema veze sa mjestom održavanja. Troškov skupštine iznose ukupno: 2.506,00 kn.
Izviješće je jednoglasno usvojeno.

2.Točka

Komisija za vodiče HPS-a organizira tečaj za vodiče 21.-22., te 28.-29. Ožujka  u pl.domu Omanovac kraj Pakraca. UO predlaže da se upute 4 kandidata , članova društva, koji su se prijavili da žele pohađati tečaj.

Na tečaj za vodiče društvenih izleta upućuju se:

  1. Miro Mutter, član od 1997. god.
  2. Dejan Erceg, član od 2013.god.
  3. Ivica Tabak, član od 2011.god.
  4. Vladimir Đekić, član od 2010.god.

Jednoglasno je donijta odluka o upućivanju na tečaj.
Troškove tečaja snosi Društvo, (tečaj + 2 vikenda smještaj i hrana u domu + polaganje ispita + dva smještaja i hrana u domu + putni troškovi)

Svaki od kandidata treba ispuniti prijavnicu i dostaviti tajnici, a ona će proslijediti Komisiji za vodiče HPS-a.
UO daje suglasnost svim predložnim kandidatima. I ako neki nemaju 5 godina planinarskog staža, pokazali  su se vrlo uspješnima u pomoći kod organizacije i vođenja izleta,  (SPP-a.)

Odlučeno je da će sa svim kandidatima biti sklopljen Ugovor o pravima i obezama nakon položenog tečaja.

Za sve kakdidate potvrdu o završenoj Općoj planinarskoj školi ispisati će tajnica iz evidencije. Bahmajer predlaže da se na tečaj za markaciste uputi Željku Pavlić, saznati da li i ako ima gdje i kada je tečaj.
Prijedlog usvojen.

3.Točka

Napisati dopis PP „Papuk“, o odluci donijetoj na Godišnjoj skupštini Društva, 24.01.2015.god. o osposobljavanju dva puta za hodanje:

  1. Kraći put , koji bi po odluci UO Društva , na sjednici 10.02.2015.god. nazvali „JUNGOV PUT“, Drenovac – Klak – Jankovac.
  2. Duži put JJP; Jubilarni janovački put.

Obadva  puta je potrebno osposobiti do Sleta planinara, 05.07.2015.god.
Tajnica, uputiti dopis PP „Papuka“, s napomenom da će članovi Društva pomoći koliko bude potrebno u čišćenju staze.

Parking kod Bille?
Budući da postoji zabrana „Bille“ za prkiranjem autobusa na parkingu ispred Bille, odlučeno je da će polasci i dolasci autobusa za izlet od sad biti „od Bille, iza autopraonice“

Fury, izvješćuje da je plan proslave jubileja 120 god.planinarenja u Slavoniji, razrađen (razgovor sa Balićem), da se prvenstveno trebamo okrenuti  organizaciji Sleta planinara. Predlaže da Balića pozovemo na sastanak četvrtkom da nas upozna sa stanjem pripreme proslave.

Značke „Osječkog puta“? Tajnica duži 90 značaka , preuzela od Junga. Mitrović predlaže da se prodaju na hodanju povodom Svjetskig dana pješačenja, 15.10.o.g. na hodanju – Osijek (viseći most) – Karašica.

Miroslav Bahmajer, dao je neopozivu ostavku na uređivanje  web stranice društva.

Predložen je Ivica Tabak da nastavi voditi web stranicu, rekao je da se još nije odlučio, rezmislti će, predloženi su još i Suzana Vida i Dejna Erceg.

O tome će se saznati na sastanku.

Problem vrata na prostoriji Društva? Predsjdnik će razgovarati sa Igladićem,  za krečenje prostorije Društva predloženo je da se sami organiziramo i to okrečimo.

Sjednica završena u 18:50 h.

Zapisničar: Angelina Miladić                                                                                                       Predsjednik: Zdenko Fury