Zapisnik s 2.sjednice UO održane u utorak 7.4.2015.

HPD “Bršljan – Jankovac ”

Jankovac_Logo

 

HPD „BRŠLJAN JANKOVAC“ OSIJEK
Br. UO-2/2015., Osijek, 7.4.2015.

Z A P I S N I K

Sa druge sjednice UO društva, održane 07.04.2015.god., u prostoriji društva, s početkom u 18:00 h.

PRISUTNI ČL. UO: Zdenko Fury, Miroslav Bahmajer, Ljiljana Mehičić, Suzana Vida, Miro Mutter, Helena Tudik, naknadno stigao Dario Majetić.

ČLANOVI NO; Nada Vidović, Mirko Ljubičić i Blaženka Lachner

SUD ČASTI: Anica Filipović
Blagajnica: Nada Baračkov
Vodiči: Miroslav Mitrović, Ivan Rančak,
Pripravnici vidiči: Ivica Tabak, Vladimir Đekič
Markacista: Stanko Kereta
Milijan Žulj
Angelina Miladić, tajnica
Sjednicu vodi predsjednik, Zdenko Fury
Za sjednicu je predložen slijedeći

DNEVNI RED:

  1. Stanje u društvu.
  2. Proslava 120 god društva.
  3. Pitanja i prijedlozi (izvanredna skupština i izmjena Statuta)

DR jednoglasno je usvojen.

Točka 1.

Predsjednik, iznio troškove plaćanja tečaja za vodiče i stanje na žiro računu. Čita Bahmajerovu ostavku na mjesio člana Upravnog Odbora Društva.

Anica Filipović, daje tumačenje Statuta, kaže da se može na UO umjesto Bahmajera izabrati novi član, predlaže Keretu, (odbija), Predložen je Vladimir Đekić. Jednoglasno je usvojeno, da je novi član UO Vladimir Đekić.

Tajnica , daje informaciju da je Nacrt Statuta HPS na raspravi do 19.04. i da ide na usvjanje 13.06., kad će biti Skupština HPS., i predlaže da se sa Izvanrdnom izvještajnom Skupštinom (usvajanje Statuta) održi i Izvanredna Izborna Skupština.

Dilema , da li prije ili poslije proslave 120 god. Društva. Odlučeno je da bez obzira kada će biti Izvanredna Skupština, organizacija proslave mora ići skladno , svi trebamo raditi u interesu Društva. To je naša obaveza.

Jednoglasno je odlučeno je da će se izvanredna izvještajna i izvanredna Izborna Skupština održati 05.09.2015.god.

Ljubičić predlaže da Statut za skupštinu pripreme: Anica Filipović, Mirko Ljubičić, Nada Vidović i Angelina Miladić. Prijedlog je jednoglasno usvojen.

U ovoj situaciji, proslave 120 god. društva i Dana planinara Slavonije, treba na neophodno web stranica, pa Kereta predlaže da Bahmajer ponovo uređuje stranicu do Skupštine, budući nam je reklama za proslavu nepohodna.

Bahmajer pristeje pod uvjetom da mu se pomogne, svaki organizator izleta nakon povratka će pripremiti kratko izviješće i priložiti fotografije sa izleta u obliku kako će biti postavljeno na web stranici.

Kereta je izvijestio o“Jungovom putu“, treba samo provjeriti u „Cestingu“ za donaciju stupova. Provjeriti će Bahmajer.

Treba kontaktirati Zanatlije u vezi proslve Dana Slavonskih planinara (sleta), a odbor za proslavu obljetnice Društva sastajati će se svakog četvrtka u 19,30 h., pripremljeni za sastanak.

Na upit šta je sa tečajem za markaciste, dogovoreno je da će Zanatlije zajedno sa Jankovcem uputiti zahtjev SPS da pokuša organiziati tečaj u Slavoniji.

Sve tri točke dnevnog reda odrađene su zajedno.

Završeno u 19 h.
Zapisničar: Angelina Miladić                                                                                       Predsjednik UO : Zdenko Fury