Author: admin

Kontra đir – 9. SPP; 25.02.2023.

27.04.-01.05. Krčki Camino 2

K R Č K I  C A M I N O  2 27.04.-01.05.2023. (5.-dnevni izlet) POLAZAK: (četvrtak) u 01 sat sa parkinga kod “Rockatikija”. Vožnja autoputom sa dvije pauze od 30 minuta. Dolazak u...

Redovna Skupština HPD “Bršljan-Jankovac”; 24.02.2023.

Bilogora-Kamenitovac; 18.02.2023.

Izletnička sekcija krenula je u akciju sa izletom gdje dugo nismo bili i hodali “Kamenitovac – Bilogora”. Polazak je bio (nas 53)  na vrijeme, subota u 6 te nakon ugodne vožnje do Slatine (pauza...

Bilogora-Kamenitovac; 18.02.2023.

15.-16.04. Fruška gora

Prijavom sudionik potvrđuje da je upoznat sa zahtjevnosti izleta, da ispunjava zdravstvene, fizičke i tehničke uvjete za sigurno sudjelovanje, da ima plaćenu članarinu HPS-a za tekuću godinu te da pristupa izletu na vlastitu odgovornost....