Author: admin

Opća planinarska škola u tijeku

HPO-Dalmacija; 10.-12.09.2021.

10. –  12. 9.   HPO Dalmacija Kula, Sveti Jure (Kozik), Sveti Jure Na trodnevni planinarski izlet u Dalmaciju s planiranim usponom na Omišku Dinaru – vrh Kulu (863 m), Mosor – vrh Sveti Jure  (1319 m) i...

HPO-Dalmacija; 10.-12.09.2021.

7. Pohod na Frušku goru; 05.09.2021.

KRK-Kvarnerski ljepotan; 02.-05.09.2021.