RUMUNJSKA-Uspon na tri vrha Karpata i dvorci Transilvanije; 27.06.-04.07.2017.

RUMUNJSKA-Uspon na tri vrha Karpata i dvorci Transilvanije; 27.06.-04.07.2017.