SPP/Španovica-Veliki Javornik (KT 2)- Petrov vrh (KT 1); 15.10.2023.

SPP/Španovica-Veliki Javornik (KT 2)- Petrov vrh (KT 1); 15.10.2023.