Zadnji prvog u planinarskom domu Tivanovo (Gazije); 28.01.2018.

Zadnji prvog u planinarskom domu Tivanovo (Gazije); 28.01.2018.