Poziv za 10. sjednicu IO – 25.02.2021.

Memorandum_Logo

HPD „BRŠLJAN-JANKOVAC“ OSIJEK
31000 Osijek, Trg A. Starčevića 4

Br:  10-2021/ 22. 02. 2021.god.

P  O  Z  I  V

na DESETU sjednicu Izvršnog odbora Društva koja će se održati u četvrtak, 25. veljače 2021. godine u prostorijama Društva, s početkom u 17.00 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći

D n e v n i  r e d:

  1. Usvajanje dnevnog reda
  2. Usvajanje zapisnika s 9. sjednice Izvršnog odbora
  3. Usvajanje donesenih odluka putem virtualne grupe
  4. Priprema skupštine
  5. Razmatranje promjene znaka Društva
  6. Razmatranje donošenja pravilnika o upotrebi sobe u Domu na Jankovcu
  7. Razno

 

Na sjednicu su pozvani:

Članovi Izvršnog odbora: Jasminka Pavlov, Milijan Žulj, Sanja Adam Brus, Valentina Bušić, Tihomira Klobučar, Ivan Lončarić, Ivana Sović

Članovi Nadzornog odbora: Stanko Kereta, Mirko Ljubičić, Anto Jurić

Blagajnica: Vesna Kolar

Članovi Društva: Miroslav Bahmajer, Alen Jakobović

Molim pozvane da se odazovu pozivu, a u slučaju spriječenosti da se jave tajnici.

 

U Osijeku, 22. veljače 2021. godine

 

Tajnica: Vlasta Boček                                                                             Predsjednica: Jasminka Pavlov