Poziv za 10. sjednicu IO – 27.12.2023.

Memorandum_Logo

HPD „BRŠLJAN-JANKOVAC“ OSIJEK
31000 Osijek, Trg A. Starčevića 4

Br:  10-2023/ 26. 12. 2023. god.

P O Z I V

Za  10. sjednicu Izvršnog odbora Društva, koja će se održati 27.12.2023. (srijeda), s početkom u 18.00 sati na adresi Trg Ante Starčevića 4, Osijek. Za sjednicu je predložen sljedeći

 

D n e v n i   r e d:

 

  1. Usvajanje zapisnika sa 9. sjednice IO
  2. Donošenje odluke o datumu održavanja redovne Skupštine 2024.
  3. Usvajanje plana izleta za 2024. godinu
  4. Usvajanje odluka iz virtualne grupe
  5. Prijava o nedoličnom ponašanju Sudu časti
  6. Izdavanje dozvole za uvođenje optičkog kabela u PD Jankovac
  7. Razno

 

Na sjednicu su pozvani:

Članovi Izvršnog odbora: Miro Mutter, Josip Karakaš, Ivica Tabak, Mirela Poljak, Robert Gergurec, Ivanka Piskač, Predrag Krička

Članovi Nadzornog odbora: Ivica Baričević, Miroslav Mitrović, Snježana Mihaljević

 

U slučaju spriječenosti dolaska na sjednicu javiti se tajnici Društva.

 

U Osijeku, 26. prosinca 2023. godine

 

Tajnica                                                                                        Predsjednik
Lidija Ivandija                                                                            Miro Mutter