Poziv za 11. sjednicu IO – 25.10.2016.

Memorandum_Logo

HPD “Bršljan Jankovac”Osijek
31000 Osijek, Trg A.Starčevića 4
Br: IO-11/2016.

P O Z I V

na  11. redovnu sjednicu Izvršnog odbora Društva.

Sjednica će se održati 25.10.2016.god.(utorak), u prostoriji Društva, s početkom u 18:00 sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći,

DNEVNI RED:

  1. Prijedlog promjene Grba Društva, otvaranje javne rasprave u Društvu. (Mutter)
  2. Prijedlozi za izradu Plana izleta za 2017.god. (Tabak-Mutter)
  3. Organizacija „Planinarski Divani“
  4. Razno

Sjednice IO su javne.

Pozvani su članovi IO, Nadzornog odbora, Suda časti, vodiči, voditelji Sekcija, blagajnica i tajnica.

Dolazak na sjednicu je obavezan. U slučaju spriječenosti javiti tajnici Društva,  Angelina, 091 551 1140.

U Osijeku, 13.10.2016.god.

Tajnica:  Angelina Miladić                                                         Predsjednik: Miro Mutter