Poziv za 12. sjednicu IO – 07.04.2021.

Memorandum_Logo

HPD „BRŠLJAN-JANKOVAC“ OSIJEK
31000 Osijek, Trg A. Starčevića 4

Br:  12-2021/ 06.04.2021.god.

P  O  Z  I  V

na DVANAESTU sjednicu Izvršnog odbora Društva koja će se održati u srijedu, 7. travnja 2021. godine u prostorijama Društva, s početkom u 18.00 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći

D n e v n i  r e d:

  1. Usvajanje dnevnog reda
  2. Usvajanje zapisnika sa 11. sjednice Izvršnog odbora
  3. Usvajanje donesenih odluka putem virtualne grupe
  4. Najam prostora
  5. Razno

 

Na sjednicu su pozvani:

Članovi Izvršnog odbora: Jasminka Pavlov, Milijan Žulj, Sanja Adam Brus, Valentina Bušić, Tihomira Klobučar, Ivan Lončarić, Ivana Sović

Članovi Nadzornog odbora: Stanko Kereta, Mirko Ljubičić, Anto Jurić

Blagajnica: Vesna Kolar

Molim pozvane da se odazovu pozivu, a u slučaju spriječenosti da se jave tajnici.

 

U Osijeku, 6. travnja 2021. godine

 

Tajnica: Vlasta Boček                                                                                    Predsjednica: Jasminka Pavlov