Poziv za 13. sjednicu IO – 10.01.2017.

Memorandum_Logo

HPD “Bršljan Jankovac”Osijek
31000 Osijek, Trg A.Starčevića 4
Br: IO-13/2017.

POZIV ZA 13. SJEDNICU IZVRŠNOG ODBORA

Koja će se održati 10.01.2017.god. u prostoriji Društva s početkom u 18:00 sati.

Za sjednicu je predložen slijedeći

DNEVNI RED:

  1. Potvrda odluka 12. Sjednice IO: ODLUKA o održavanju Godišnje skupštine 15.12.2016.god. i ODLUKA o donošenju Prijedloga financijskog plana za 2017.god
  2. Donošenje Plana rada Društva – Plan izleta za 2017.god.
  3. Donošenje odluke o imenovanju Inventurne komisije.
  4. Donošenje odluke o održavanju Godišnje skupštine, 10.02.2017.god., u prostoriji Gradske  četvrti Gornji grad, Osijek, Trg Lava Mirskog 1., (iza HNK), s početkom u 18:00 sati.
  5. Utvrđivanje Dnevnog reda Skupštine.
  6. Prijedlog za Radno predsjedništvo, ovjerovitelja zapisnika i zapisničara:
  • Milijan Žulj, predsjednik
  • Sanja Boljevac, član
  • Mirjana Marić

Ovjerovitelj zapisnika: Miroslav Bahmajer

Zapisničar: Angelina Miladić

7. Pitanja  i prijedlozi.

Na sjednicu IO pismeno su pozvani članovi IO: Miro Mutter, Milijan Žulj,  Miroslav Bahmajer, Stanko Kereta, Anica Filipović, Sanja Boljevac i Predrag Stojanović.

Čl.NO: Ljiljana Miljković, Mirko Ljubičić, Vinka Mujarić

Čl.Suda časti: Helena Topić, Velimir Čolović , Milan Tojagić,

Vodiči: Miroslav Mitrović, Ivan Rančak, Dejan Erceg, Vladimir Đekić, Ivica Tabak, Mirela-Poljak-Šefčić i Tatjana Glumac-Stanković.

Pozvani su: Nada Baračkov, Mirjana Marić, Marija Bokun, Ivanka Piskač

Sjednice IO su javne.

Molim članove IO da se obavezno odazovu pozivu, a u slučaju spriječenosti  da se jave tajnici.

Tajnica: Angelina Miladić                                         Predsjednik:  Miro Mutter

 

U Osijeku, 02.01.2017.