Poziv za 13. sjednicu IO – 22.04.2021.

Memorandum_Logo

HPD „BRŠLJAN-JANKOVAC“ OSIJEK
31000 Osijek, Trg A. Starčevića 4

Br:  13-2021/ 20. 04. 2021.god.

P  O  Z  I  V

na TRINAESTU sjednicu Izvršnog odbora Društva koja će se održati u četvrtak, 22. travnja 2021. godine u prostorijama Društva, s početkom u 17.30 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći

D n e v n i  r e d:

  1. Usvajanje dnevnog reda
  2. Usvajanje zapisnika sa 12. sjednice Izvršnog odbora
  3. Usvajanje donesenih odluka putem virtualne grupe
  4. Organizacija JJPP-a
  5. Razno

 

Na sjednicu su pozvani:

Članovi Izvršnog odbora: Jasminka Pavlov, Milijan Žulj, Sanja Adam Brus, Valentina Bušić, Tihomira Klobučar, Ivan Lončarić, Ivana Sović

Članovi Nadzornog odbora: Stanko Kereta, Mirko Ljubičić, Anto Jurić

Vodiči i organizatori: Kristijan Copak, Josip Diklić, Dejan Erceg, Josip Karakaš, Maja Lovrić, Stevo Malinović, Miroslav Mitrović, Miro Mutter, Saša Pavičić, Mirela Poljak, Ivica Tabak; Ana Andrić

Blagajnica: Vesna Kolar

Članovi Društva: Miroslav Bahmajer, Marija Bokun

Molim pozvane da se odazovu pozivu, a u slučaju spriječenosti da se jave tajnici.

 

U Osijeku, 20. travnja 2021. godine

Tajnica: Vlasta Boček                                                                                    Predsjednica: Jasminka Pavlov