Poziv za 17. sjednicu IO – 31.08.2021.

Memorandum_Logo

HPD „BRŠLJAN-JANKOVAC“ OSIJEK
31000 Osijek, Trg A. Starčevića 4

Br:  17-2021/ 30. 08. 2021.god.

P  O  Z  I  V

na 17. sjednicu Izvršnog odbora Društva koja će se održati u utorak, 31. kolovoza 2021. godine, u prostorijama Društva, Trg Ante Starčevića 4, s početkom u 18.30 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći

D n e v n i  r e d:

  1. Usvajanje dnevnog reda
  2. Usvajanje zapisnika sa 16. sjednice Izvršnog odbora
  3. Usvajanje donesenih odluka putem virtualne grupe
  4. Priprema za izvanrednu izbornu Skupštinu
  5. Priprema organizacije OPP-a
  6. Razno

 

Na sjednicu su pozvani:

Članovi Izvršnog odbora: Milijan Žulj, Valentina Bušić, Tihomira Klobučar, Ivan Lončarić, Ivana Sović, Stevo Malinović

Članovi Nadzornog odbora: Mirko Ljubičić, Anto Jurić, Stanko Kereta

Blagajnica: Vesna Kolar

 

Molim pozvane da se odazovu pozivu, dolazak je obavezan, a u slučaju spriječenosti da se jave tajnici.

 

U Osijeku, 30. kolovoza 2021. godine

Tajnica: Vlasta Boček                                                                      Dopredsjednik: Milijan Žulj