Poziv za 18. sjednicu IO – 28.09.2021.

Memorandum_Logo

HPD „BRŠLJAN-JANKOVAC“ OSIJEK
31000 Osijek, Trg A. Starčevića 4

Br: 18-2021/22.09.2021.g.

P  O  Z  I  V

na 18. sjednicu Izvršnog odbora Društva koja će se održati u utorak, 28. rujna 2021. godine, u prostorijama Društva, Trg Ante Starčevića 4, s početkom u 19.00 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći

D n e v n i  r e d:

  1. Usvajanje dnevnog reda
  2. Usvajanje zapisnika sa 17. sjednice Izvršnog odbora
  3. Usvajanje donesenih odluka putem virtualne grupe
  4. Organizacija OPP-a
  5. Blagajnički izvještaj
  6. Razno

 

Na sjednicu su pozvani:

Članovi Izvršnog odbora: Milijan Žulj, Valentina Bušić, Tihomira Klobučar, Ivan Lončarić, Ivana Sović, Stevo Malinović

Članovi Nadzornog odbora: Mirko Ljubičić, Anto Jurić, Stanko Kereta

Predsjednik Vodičke sekcije: Ivica Tabak

Blagajnica: Vesna Kolar

 

Molim pozvane da se odazovu pozivu, dolazak je obavezan, a u slučaju spriječenosti da se jave tajnici.

 

U Osijeku, 22. rujna 2021. godine

Tajnica: Vlasta Boček                                                                                        Dopredsjednik: Milijan Žulj