Poziv za 2. sjednicu IO – 21.06.2018.

Memorandum_Logo

HPD „BRŠLJAN-JANKOVAC“ OSIJEK
31000 Osijek, Trg A. Starčevića 4

Br: IO-2/2018.

P O Z I V

 

Za DRUGU redovnu sjednicu Izvršnog odbora Društva, koja će se održati 21.06.2018. god.  s početkom u 18:00 sati u prostorijama Društva.

Za sjednicu je predviđen slijedeći

DNEVNI RED:

 

  1. Financijsko izviješće Društva za period 01.-06.2018. god.
  2. Financijsko izviješće o troškovima održavanja Jubilarnog Jankovačkog Planinarskog Puta (JJPP).
  3. Razno.

 

Poziv je dostavljen članovima IO: Miro Mutter, Milijan Žulj, Miroslav Bahmajer,  Stanko Kereta,
Anica Filipović,  Sanja Boljevac i Predrag Stojanović.

Ostali: blagajnica, Nada Baračkov.

Molim vas da se u slučaju nemogućnosti odaziva pozivu javite tajnici.

 

Osijek, 19.06.2018.god.

 

Tajnica Društva: Angelina Miladić                                                            Predsjednik Društva: Miro Mutter