Poziv za 2. sjednicu IO – 31.05.2022.

Memorandum_Logo

HPD „BRŠLJAN-JANKOVAC“ OSIJEK
31000 Osijek, Trg A. Starčevića 4

Br:  2-2022/ 30. 05. 2022.god.

P O Z I V

 

Za  2. redovnu sjednicu Izvršnog odbora Društva, koja će se održati 31.05.2022. (utorak), s početkom u 19.00 sati na adresi Trg A. Starčevića 4, Osijek. Za sjednicu je predložen sljedeći

 

D n e v n i   r e d:

 

  1. Usvajanje zapisnika sa 1. sjednice Izvršnog odbora Društva
  2. Organizacijski ustroj Društva po sekcijama
  3. Usvajanje donesenih odluka u virtualnoj grupi
  4. Razno

 

Na sjednicu su pozvani:

Članovi Izvršnog odbora: Miro Mutter, Josip Karakaš, Ivica Tabak, Mirela Poljak, Robert Gergurec, Ivanka Piskač, Predrag Krička

Članovi Nadzornog odbora: Ivica Baričević, Miroslav Mitrović, Snježana Mihaljević

 

U slučaju spriječenosti dolaska na sjednicu javiti se tajnici Društva.

 

U Osijeku 30. svibnja 2022. godine

 

Tajnica:                                                                                               Predsjednik:
Lidija Ivandija                                                                                  Miro Mutter