Poziv za 3. sjednicu IO – 13.05.2020.

Memorandum_Logo

HPD „BRŠLJAN-JANKOVAC“ OSIJEK
31000 Osijek, Trg A. Starčevića 4

Br:  3-2020/ 11. 05. 2020.god.

P  O  Z  I  V

na TREĆU sjednicu Izvršnog odbora Društva koja će se održati 13. svibnja 2020. godine u prostorijama Društva, s početkom u 17:30 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći

D n e v n i  r e d:

  1. Usvajanje dnevnog reda
  2. Usvajanje zapisnika s 2. sjednice Izvršnog odbora
  3. Nastavak rada Društva u uvjetima pandemije
  4. Razno

 

Na sjednicu su pozvani:

Članovi Izvršnog odbora: Jasminka Pavlov, Milijan Žulj, Sanja Adam Brus, Valentina Bušić, Tihomira Klobučar, Ivan Lončarić, Ivana Sović

Članovi Nadzornog odbora: Stanko Kereta, Mirko Ljubičić, Anto Jurić

Blagajnica Društva: Vesna Kolar

Voditelj vodičke sekcije: Ivica Tabak

 

Molim pozvane da se odazovu pozivu, a u slučaju spriječenosti da se jave tajnici.

 

U Osijeku, 11. svibnja 2020. godine

Tajnica: Vlasta Boček                                                                               Predsjednica: Jasminka Pavlov