Poziv za 3. sjednicu IO – 29.10.2015.

Jankovac_Logo   

HPD „BRŠLJAN JANKOVAC“ OSIJEK

31000 Osijek, Trg A. Starčevića 4

Br. IO-3/2015.

P O Z I V

na 3. redovnu   sjednicu IZVRŠNOG ODBORA  Društva, koja će se održati 29.listopada 2015.god. s početkom u 18:00 sati u prostoriji Društva.

Za sjednicu predlažem slijedeći

D n e v n i  r e d:

 1. Usvajanje Dnevnog reda.
 2. Osvrt na dosadašnji rad i promjene u društvu, početak opće planinarske škole, plan do kraja godine i stanje na žiro računu društva. (predsjednik i blagajnica)
 3. Donošenje odluke o davanje suglasnosti za tečaj markacista, 07.-08.studenog 2015. god. (Kereta)
 4. Donošenje odluke o plaćanju putnih troškova M.Maras i S.Binder na susret voditelja planinarskih grupa djece i mladih u pl.dom Omanovac 21.-22.11.2015.god.
 5. Izviješće sa ispita za vodiče, izviješće sa sjednice predsjednika društava SPS-a (Tabak i Kereta).
 6. Web stranica – rješenje (molim razmislite i dođite sa konkretnim prijedlogom)
 7. Razno

Na sjednicu su pozvani članovi Izvršnog odbora: Miro Mutter, Milijan Žiulj, Miroslav Bahmajer, Stanko Kereta, Anica Filipović, Sanja Boljevac i Predag Stojanović.

Ivica Tabak, Blagajnica Nada Baračkov i Mirjana Marić, Tajnica Angelina Miladić i Marija Bokun.

Molim sve pozvane da se odazovu pozivu, a eventualnu spriječenost jave tajnici.

U Osijeku, 18.rujna 2015.god.

Predsjednik IO: Miro Mutter

p.s.

kandidati za tečaj markacista:

 1. Željka Polić
 2. Tatjana-Zdelar-Ivić
 3. Tomislav Kusalić
 4. Željka Pavlić
 5. Zlatko Kovačević
 6. Igor Kopić