Poziv za 4. sjednicu IO – 18.04.2019.

Memorandum_Logo

HPD „BRŠLJAN-JANKOVAC“ OSIJEK
31000 Osijek, Trg A. Starčevića 4

Br: IO-4/2019.

P  O  Z  I  V

Za  ČETVRTU redovnu sjednicu Izvršnog odbora Društva, koja će se održati 18.04.2019. godine u prostorijama društva, s početkom u 17:30 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći

D n e v n i  r e d:

  1. Organizacija JUBILARNOG JANKOVAČKOG PLANINARSKOG PUTA
  2. Razno

Na sjednicu su pozvani članovi IO: Miro Mutter, Milijan Žulj, Miroslav Bahmajer, Stanko Kereta, Anica Filipović,  Sanja Boljevac i Predrag Stojanović.

Član Nadzornog odbora: Mirko Ljubičić.

Blagajnica: Nada Baračkov

Molim pozvane da se odazovu pozivu, a u slučaju  spriječenosti da se jave tajnici.

 

U Osijeku, 16. 04. 2019. godina

 

Tajnica: Jasminka Pavlov                                                                             Predsjednik: Miro Mutter