Poziv za 5. sjednicu IO – 11.10.2018.

Memorandum_Logo

HPD „BRŠLJAN-JANKOVAC“ OSIJEK
31000 Osijek, Trg A. Starčevića 4

Br: IO-5/2018.

P  O  Z  I  V

Za  PETU redovnu sjednicu Izvršnog odbora Društva, koja će se održati 11.10.2018. god. u prostorijama društva, s početkom u 17:00 sati.

Za sjednicu je predložen slijedeći

D n e v n i  r e d:

 

  1. Izbor nove tajnice Društva.
  2. Financijsko izvješće sa OPP-a, (o6.10.2018. god.)
  3. Izvješće o odgovoru PP Papuk, na naš dopis.
  4. Razno.

Na sjednicu su pozvani članovi IO: Miro Mutter, Milijan Žulj, Miroslav Bahmajer, Stanko Kereta, Anica Filipović,  Sanja Boljevac i Predrag Stojanović.

Član Nadzornog odbora: Mirko Ljubičić.

Blagajnica: Nada Baračkov

Jasminka Pavlov

Molim pozvane da se odazovu pozivu, a u slučaju  spriječenosti da se jave tajnici.

 

U Osijeku, 10.10.2018. god.

Tajnica: Angelina Miladić                                                                             Predsjednik: Miro Mutter

PS.
Četvrta redovna sjednica IO, nije održana zbog nedostatka kvoruma.