Poziv za 5. sjednicu IO – 27.08.2020.

Memorandum_Logo

HPD „BRŠLJAN-JANKOVAC“ OSIJEK
31000 Osijek, Trg A. Starčevića 4

Br:  5-2020/ 24.08.2020.god.

 

P  O  Z  I  V

na PETU sjednicu Izvršnog odbora Društva koja će se održati 27. kolovoza 2020. godine u prostorijama Društva, s početkom u 18.00 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći

D n e v n i  r e d:

  1. Usvajanje dnevnog reda
  2. Usvajanje zapisnika s 4. sjednice Izvršnog odbora
  3. Usvajanje donesenih odluka putem virtualne grupe
  4. Osječki pješački put
  5. Razno

 

Na sjednicu su pozvani:

Članovi Izvršnog odbora: Jasminka Pavlov, Milijan Žulj, Sanja Adam Brus, Valentina Bušić, Tihomira Klobučar, Ivan Lončarić, Ivana Sović

Članovi Nadzornog odbora: Stanko Kereta, Mirko Ljubičić, Anto Jurić

 

Molim pozvane da se odazovu pozivu, a u slučaju spriječenosti da se jave tajnici.

U Osijeku, 24. kolovoza 2020. godine

Tajnica: Vlasta Boček                                                                               Predsjednica: Jasminka Pavlov