Poziv za 6. sjednicu IO – 22.08.2019.

Memorandum_Logo

HPD „BRŠLJAN-JANKOVAC“ OSIJEK
31000 Osijek, Trg A. Starčevića 4

Br: IO-6/2019.

P  O  Z  I  V

Za  ŠESTU redovnu sjednicu Izvršnog odbora Društva, koja će se održati 22. 8. 2019. godine u prostorijama društva, s početkom u 17:30 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći

D n e v n i  r e d:

  1. Organizacija OPP-a
  2. Razno

Na sjednicu su pozvani članovi IO: Miro Mutter, Milijan Žulj, Miroslav Bahmajer, Stanko Kereta, Anica Filipović,  Sanja Boljevac i Predrag Stojanović.

Član Nadzornog odbora: Mirko Ljubičić

Blagajnica: Nada Baračkov

Marija Bokun

Molim pozvane da se odazovu pozivu, a u slučaju  spriječenosti da se jave tajnici.

 

U Osijeku, 20. 8. 2019.

 

Tajnica: Jasminka Pavlov                                                                             Predsjednik: Miro Mutter