Poziv za 6. sjednicu IO – 22.11.2018.

Memorandum_Logo

HPD „BRŠLJAN-JANKOVAC“ OSIJEK
31000 Osijek, Trg A. Starčevića 4

Br: IO-6/2018.

P  O  Z  I  V

Za  ŠESTU redovnu sjednicu Izvršnog odbora Društva, koja će se održati 22.11.2018.god. u prostorijama društva, s početkom u 17:00 sati.

Za sjednicu je predložen slijedeći

D n e v n i  r e d:

  1. Donošenje financijskog plana za 2019. godinu
  2. Donošenje odluke o usvajanju Pravilnika o dodjeli priznanja i poticaja
  3. Plan izleta za 2019. godinu
  4. Razno

Na sjednicu su pozvani članovi IO: Miro Mutter, Milijan Žulj, Miroslav Bahmajer, Stanko Kereta, Anica Filipović,  Sanja Boljevac i Predrag Stojanović.

Član Nadzornog odbora: Mirko Ljubičić.

Blagajnica: Nada Baračkov

Jasminka Pavlov

Molim pozvane da se odazovu pozivu, a u slučaju  spriječenosti da se jave tajnici.

 

U Osijeku, 15. 11. 2018.god.

 

Tajnica: Angelina Miladić                                                                             Predsjednik: Miro Mutter

PS
Četvrta redovna sjednica IO, nije održana zbog nedostatka kvoruma.