Poziv za 7. sjednicu IO – 02.06.2016.

Memorandum_Logo

HPD „BRŠLJAN- JANKOVAC“ OSIJEK
31000 Osijek, Trg A. Starčevića 4
IO/br.7/2016.

P O Z I V

Pozivam vas na sedmu redovnu sjednicu Izvršnog odbora Društva. Sjednica će se održati  02.06.2016.god. (četvrtak), s početkom u 17:30 sati u prostoriji Društva.

Za sjednicu je predložen slijedeći

DNEVNI RED:

  1. Donošenje odluke o plaćanju članarine vodičima.
  2. Izviješće sa JJPP, održanog 14.05.2016.god.
  3. Izviješće blagajnice o stanju na žiro računu Društva.
  4. Pitanja i prijedlozi.

Sjednice IO su  javne.

Pismeni poziv za članove IO: Miro Mutter, Milijan Žulj, Stanko Kereta, Anica Filipović, Miroslav Bahmajer, Sanja Boljevac, Predrag Stojanović.

Molim članove IO da se obavezno odazovu pozivu, a u slučaju spriječenosti  javiti se tajnici.

Ostali pozvani: NO, Ljiljana Miljković, Vinka Mujarić, Mirko Ljubičić, Sud časti, Helena Topić,

Vodiči i Sekcije: Miroslav Mitrović, Ivan Rančak, Vladimir Đekić, Dejan Erceg, Ivica Tabak, Mirela Poljak-Šefčić, Tatjana Glumac-Stanković, Josip Diklić. Ivanka Piskač, Mirjana Maras i Sandra Binder.

Blagajnica Nada Baračkov, Mirjana Marić, Marija Bokun.

Tajnica: Angelina Miladić

Predsjednik: Miro Mutter

U Osijeku, 29.05.2016.god.