Poziv za 9. sjednicu IO – 12.09.2023.

Memorandum_Logo

HPD „BRŠLJAN-JANKOVAC“ OSIJEK
31000 Osijek, Trg A. Starčevića 4

Br:  04-2023/ 10. 09. 2023. god.

P O Z I V

 

Za  9. sjednicu Izvršnog odbora Društva, koja će se održati 12.9.2023. (utorak), s početkom u 18.00 sati na adresi Trg Ante Starčevića 4, Osijek. Za sjednicu je predložen sljedeći

 

D n e v n i   r e d:

 

  • Usvajanje zapisnika sa 8. sjednice IO
  • Pripreme i organizacija OPP-a
  • Usvajanje odluka iz virtualne grupe
  • Prijedlog izmjena Statuta društva
  • Razno

 

Na sjednicu su pozvani:

Članovi Izvršnog odbora: Miro Mutter, Josip Karakaš, Ivica Tabak, Mirela Poljak, Robert Gergurec, Ivanka Piskač, Predrag Krička

Članovi Nadzornog odbora: Ivica Baričević, Miroslav Mitrović, Snježana Mihaljević

 

U slučaju spriječenosti dolaska na sjednicu javiti se tajnici Društva.

 

U Osijeku, 10. rujna 2023. godine

 

Tajnica                                                                                        Predsjednik
Lidija Ivandija                                                                          Miro Mutter