Zapisnik s 1. sjednice IO održane 28.02.2017.

Memorandum_Logo

HPD „BRŠLJAN-JANKOVAC“ OSIJEK
31000 Osijek, Trg Ante Starčevića 4
Br:  IO-1/2017.

Z A P I S N I K
sa 1. sjednice Izvršnog odbora Društva

održane 28.02.2017.god. u prostoriji Društva, s početkom u 17. sati.

Sjenici prisutni, članovi IO: Miro Mutter, Milijan Žulj, Miroslav Bahmajer, Anica Filipović, Sanja Boljevac, Predrag Stojanović, Odsutan: Stanko Kereta.
Prisutni vodiči: Miro Mutter, Ivica Tabak, Dejan Erceg, Mirela Poljak-Šefčić, Vladimir Đekić, Miroslav Mitrović.

Voditelji sekcija: Ivanka Piskač, Sandra Binder, Mirjana Maras.

Nadzorni odbor: Mirko Ljubičić. Ostali: Nada Baračkov, blagajnica, Mirjana Marić, Marija Bokun.
Sjednicu otvara i vodi predsjednik Miro Mutter, konstatira kvorum i predlaže slijedeći

DNEVNI RED.

 

  1. DONOŠENJE ODLUKE O  POSTUPKU ORGANIZACIJE IZLETA.
  2. DONOŠENJE ODLUKE O UPUĆIVANJU KANDIDATA NA TEČAJ ZA VODIČE.

Dnevni red, jednoglasno je usvojen.

 

Točka 1.

Ova točka je na prijedlog predsjednika Muttera odrađena kao sastanak  vodiča. Istaknut je problem prijevoznika, prijedlog zaključivanja ugovora sa jednim prijevoznikom, odnosno agencijom. Istaknut je problem kod ugovora sa agencijom,  povisujemo cijenu prijevoza za 10-15%, što nam nikako ne ide u prilog.

Mirjana Maras upozorava da autobus koji vozi djecu mora  imati posebnu dozvolu za prijevoz djece i to mora biti istaknuto na busu.

Zaključeno je da  je način uplate sredstava za prijevoz  na žiro račun Društva, kao i način plaćanja prijevoza, reguliran Statutom Društva, nije potrebno donositi posebnu odluku, potrebno je definirati „potpora društvu“,  također je zakonom propisano koje uvjete mora ispuniti prijevoznik kada prevozi djecu.

Naglasak na obavezi  kada vozimo Legose ne možemo uzeti bus koji nema posebnu dozvolu za prijevoz djece, a to mora biti istaknuto na busu.

Raspravljalo se o ponudi prijevoznika „Branimir – prijevoz“ da djecu na Omanovac preveze besplatno, ponuda je odbijena iz nekoliko razloga, a osnovni razlog je veliki broj djece i nepovjerenje većeg dijela vodiča u prijevoznika.

Mirela, vođa puta, potvrdila je da prijevoz iznosi 60,00 kn, da djece ima puno, a predsjednik se obvezao provjeriti da li je već  unajmljeni autobus opremljen i označen po zakonu o prijevozu djece.

Dogovoreno je da  treba u nekim dijelovima treba izmijeniti Statut, kao i početi sa izradom Pravilnika o organizaciji i vođenju izleta.

 

Točka 2.

Sve  vezano za prijevoz  na planinarske pohode predsjednik će se informirati kod  drugih većih planinarskih društava na nivou HPS, te za slijedeći IO doći sa konkretnim prijedlogom.

Predloženo je da se na tečaj za vodiče A standard upute kandidati:

  1. Kristijan Copak
  2. Robert Gergurec
  3. Josip Karakaš

Tečaj će se održati na Omanovcu 14.-15.10. i 21.-22.10.2017.god. Tečaj će financirati Društvo, a sa kandidatima će se sklopiti Ugovor.

Prijedlog da svi polaznici planinarske škole moraju imati „zamku“, a da se iznađe način prikupljanja sredstava za kupovinu istih-

Ivica Tabak i Dejan Erceg , završili su tečaj  za vodiče B standarda.

Edukacije za nositelje i organizatore turističkih sadržaja u prirodi, , 28.-29.03.2017., održati će se u Osijeku – 300,00 kn po polazniku.

Donijeta je odluka da sve troškove tečaja snosi Društvo, – jednoglasno.

Prijedlog je da se na tečaj upute:  Miro Mutter,  Miroslav Bahmajer, Marija Bokun, Predrag Stojanović i Milijan Žulj.

Završeno u 18:10 h.

 

Zapisničar: Angelina Miladić                                                                  Predsjednik: Miro Mutter