Zapisnik s 10. sjednice IO održane 27.12.2023.

Memorandum_Logo

HPD „BRŠLJAN-JANKOVAC“ OSIJEK
31000 Osijek, Trg A. Starčevića 4

Br:  10-2023/ 27. 12. 2023. god.

ZAPISNIK
sa 10. redovne sjednice Izvršnog odbora

 

održane dana 27. prosinca 2023. godine u prostorijama društva na adresi Trg Ante Starčevića 4, s početkom u 18.00 sati

 

Nazočni članovi IO: Miro Mutter, Mirela Poljak, Predrag Krička, Robert Gergurec, Ivica Tabak

Nazočni članovi NO: Miroslav Mitrović, Snježana Mihaljević

Odsutni članovi IO: Josip Karakaš, Ivanka Piskač

Odsutni članovi NO: Ivica Baričević

 

Sjednicu je otvorio predsjednik društva Miro Mutter te nakon pozdrava predložio slijedeći

 

D n e v n i   r e d:

 

  1. Usvajanje zapisnika sa 9. sjednice Izvršnog odbora
  2. Donošenje odluke o datumu održavanja redovne Skupštine društva 2024. godine
  3. Usvajanje plana izleta za 2024. godinu
  4. Usvajanje odluka iz virtualne grupe
  5. Prijava Sudu časti o nedoličnom ponašanju
  6. Izdavanje dozvole za uvođenje optičkog kabela u Planinarskom domu Jankovac
  7. Razno

Dnevni red jednoglasno je usvojen.

 

Ad 1.) Zapisnik sa 9. sjednice IO jednoglasno je usvojen.

 

Ad 2.) Predložen je datum za održavanje redovne Skupštine društva, a to je 16. veljače 2024. godine. Skupština će se održati u prostorijama GČ Gornji grad, a koje će tajnica društva rezervirati.

Jednoglasno usvojen prijedlog.

 

Ad 3.) Pod ovom točkom I.Tabak zauzeo je stav da je puno planiranih izleta u narednoj godini, da su se vremena promijenila i da su u principu izleti dosta poskupjeli te možda neće biti popunjeni kao prije.

U raspravi su sudjelovali Mitrović, Mutter, Gerugrec.

Jednoglasno je usvojen Plan izleta za 2024. godinu..

 

Ad 4.) Pod ovom točkom prihvaćene su odluke donesene u virtualnoj grupi IO, a odnose se na:

  • Odobrena su sredstva za kupnju kuhala za društvo
  • Odobreno je financiranje/plaćanje članarina aktivnim vodičima od strane društva
  • Usvojen je prijedlog da se za novog voditelja Dječje sekcije imenuje Damir Rapčan umjesto dosadašnje Mirele Poljak

 

Ad 5.) Mutter – stav je cijelog društva da se nasilje ne podržava i osuđujemo svaki pa i ovaj incident koji se dogodio 16.12.2023. godine. Razgovarao sam i sa g. Pavičićem i sa g. Bastalićem. Rekao sam g. Pavičiću da napiše svoju izjavu o događaju kao što ju je napisao i g. Bastalić te će se proslijediti Sudu časti.

Jednoglasno je usvojen prijedlog.

 

Ad 6.)Jednoglasno je odobreno izdavanje dozvole za uvođenje optičkog kabela u Planinarskom domu Jankovac.

 

Završeno u 19.10 h.

 

U Osijeku, 27. prosinca 2023. godine

 

Tajnica                                                                                        Predsjednik
Lidija Ivandija                                                                            Miro Mutter