Zapisnik s 14. sjednice IO održane 15.06.2021.

Memorandum_Logo

HPD „BRŠLJAN-JANKOVAC“ OSIJEK
31000 Osijek, Trg A. Starčevića 4

Br:  14-2021/ 15. 06. 2021.god.

ZAPISNIK
sa 14. redovne sjednice Izvršnog odbora

 

održane dana 15. lipnja 2021. godine u prostorijama Društva s početkom u 19.30 sati.

 

Sjednici su nazočili članovi Izvršnog odbora: Jasminka Pavlov, Milijan Žulj, Ivan Lončarić, Valentina Bušić, Tihomira Klobučar, Ivana Sović, Sanja Adam Brus; članovi Nadzornog odbora: Anto Jurić, Mirko Ljubičić. Odsutan je Stanko Kereta.

Na početku sjednice, Sanja Adam Brus podnijela je pisanu ostavku na mjesto članice Izvršnog odbora. Svi nazočni su prihvatili njenu odluku te je utvrđeno da kvorum postoji za donošenje budućih odluka Društva.

Za sjednicu je predložen sljedeći

DNEVNI RED:

 1. Usvajanje dnevnog reda
 2. Usvajanje zapisnika sa 13. sjednice Izvršnog odbora
 3. Usvajanje donesenih odluka putem virtualne grupe
 4. Organizacija korištenja novih prostora Društva
 5. Organizacija Opće planinarske škole
 6. Razno

Ad 1.) Dnevni red se jednoglasno usvaja.

Ad 2.) Zapisnik sa 13. sjednice održanog 22. travnja 2021. godine se jednoglasno usvaja.

Ad 3.) Usvojene su slijedeće odluke koje su donesene putem virtualne Viber grupe:

 1. Usvojena dopuna važećem Članskom obrascu za nove članove – točka 2.; datum i mjesto rođenja dodano. (6.05.2021.)
 2. Promjena izleta: Mitrović/ umjesto Slovenije za izlet „Tri palme na otoku sreće – Krk, Cres, Lošinj u istom terminu, 02.-05.09.2021. (16.05.2021.)
 3. Izrada platnene torbe kao poklon Legosima na izletu „Ekološka akcija čišćenja drenovačkog potoka“. (21.05.2021.)
 4. Održavanje izleta na Samoborsko gorje, koji je prethodno otkazan zbog pandemije, 3. – 4. travnja 2021. koji organizira Marija Bokun. (24.05.2021.)
 5. Prisustvovanje promociji monografije HPD „Bršljan-Jankovac“ blagajnice Društva, Vesne Kolar od 18h do 20h radi prodaje monografije. (24.05.2021.)
 6. Odluka o dodjeli primjerka monografije HPD „Bršljan-Jankovac“ tvrtki Barrage, koja nas sponzorira sa hostingom za stranicu. (02.06.2021.)
 7. Prihvaćena ponuda „Čarobni tim“ za plaćanje troškova za izradu monografije. (10.06.2021.)

Ad 4.) Predsjednica Pavlov je iznijela prijedlog oko organizacije korištenja novog prostora Društva. Naglasila je kako se trebaju prvotno preseliti stvari koje se nalaze u starom prostoru Društva. Potrebno je izvršiti pregled i kontrolu svih dokumenata te razvrstati bitno i potrebno za daljnje djelovanje Društva.

 

Ad 5.) Ivan Lončarić je obavijestio nazočne da će na jesen krenuti Opća planinarska škola, ukoliko epidemiološke mjere budu to omogućavale. Potrebno je utvrditi informacije o polaznicima, predavačima te mjestu organiziranja predavanja. Svi detalji oko organizacije Opće planinarske škole bit će u narednim tjednima dogovoreni.

 

Ad 6.) Milijan Žulj je podsjetio nazočne na važnost provođenja svih donesenih odluka na sjednicama Izvršnog odbora, te je ukazao na moguće češće sastajanje ukoliko za to bude potrebe. Postojeća Viber grupa rada Izvršnog odbora treba služiti za raspravu i prijedloge, a sve odluke da se donose na sjednicama Izvršnog odbora.

Predsjednica Pavlov je potaknula raspravu na temu vodiča i Vodičke sekcije. Odlučeno je da će se nastaviti plaćati članarina vodičima za prošlu i ovu godinu. Raspravljalo se o kriterijima koje trebaju zadovoljavati svi vodiči našeg Društva, a oni koji ne budu ispunjavali uvjete, treba im se zahvaliti na suradnji i završiti sa vođenjem izleta u našem Društvu.

Valentina Bušić je povela raspravu o zaduženjima prodaje dnevnika OPP-a, JJPP-a te monografije Društva. Prijedlozi su da se odaberu tri osobe koje će biti zadužene za evidenciju prodaje: Marija Bokun za prodaju dnevnika JJPP-a; Mirjana Marić za prodaju OPP-a te Vesna Kolar za prodaju monografije. Navedene osobe će se kontaktirati u idućim danima te će se točan dogovor znati do idućeg sastanka Izvršnog odbora. Vezano uz monografiju, dobivena je suglasnost za prodaju monografije Društva u knjižari Nova u Osijeku.

Milijan Žulj je podsjetio na temu plaćanja prijevoznika unaprijed, o praksi kakva je do sada bila. Iznio je prijedlog da se razmisli o promjeni, da se uvede plaćanje prijevozniku 7 dana nakon izleta odnosno, nakon izvršenja izleta. Nazočni su zauzeli stav da se prijevoznicima više ne plaća unaprijed.

Valentina Bušić je upitala nazočne da do kojeg iznosa se kupnja za Društvo prijavljuje Izvršnom odboru. Donesena je suglasnost da u iznosu do 100,00kn se prijavljuje ovlaštenoj osobi, a iznad 100,00 kn, odluku donosi Izvršni odbor. Također, izvijestila je da postoje dječji dnevnici koje izdaje HPS u iznosu od 30,00kn. Njen prijedlog je da se naruče i vide uzorci, a Ivan Lončarić je odlučio da će naručiti nekoliko primjeraka dječjih dnevnika.

Valentina Bušić je izvijestila nazočne da kreće prikupljati ponude za izradu majica Bršljanovim legosima te da će najprihvatljiviju ponudu predstaviti na idućem sastanku Izvršnog odbora.

Ivan Lončarić je iznio prijedlog da se od 1. srpnja 2021. godine svi upisi za izlete upisuju u Knjigu izleta u prostorijama Društva. Predložio je da će napraviti knjigu sa svim dosadašnjim prijavama za izlete do kraja godine. Knjiga prijava na izlete sadržavat će popis vodiča i organizatora izleta te Plan izleta za 2021. godinu. Također, istaknuo je da se kod prijava na izlete mora voditi računa o uplaćenoj članarini, naglašava kako se moraju kontrolirati te uplate.

 

Sastanak je završio u 21.20 sati.

 

U Osijeku, 15. lipnja 2021. godine

 

Izradila: Vlasta Boček                                                                                                                   Predsjednica: Jasminka Pavlov