Zapisnik s 18. sjednice IO održane 28.09.2021.

Memorandum_Logo

HPD „BRŠLJAN-JANKOVAC“ OSIJEK
31000 Osijek, Trg A. Starčevića 4

Br:  18-2021/ 28. 09. 2021.god.

ZAPISNIK
sa 18. redovne sjednice Izvršnog odbora

održane dana 28. rujna 2021. godine u prostorijama Društva u Osijeku, Trg Ante Starčevića 4, s početkom u 19.00 sati.

Sjednici su nazočili članovi Izvršnog odbora: Milijan Žulj, Ivan Lončarić, Valentina Bušić, Tihomira Klobučar, Stevo Malinović,;  članovi Nadzornog odbora: Stanko Kereta, Mirko Ljubičić, Anto Jurić; predsjednik Vodičke sekcije: Ivica Tabak; blagajnica Društva: Vesna Kolar; članica Društva: Marija Bokun.

 

Za sjednicu je predložen sljedeći DNEVNI RED:

 1. Usvajanje dnevnog reda
 2. Usvajanje zapisnika sa 17. sjednice Izvršnog odbora
 3. Usvajanje donesenih odluka putem virtualne grupe
 4. Organizacija OPP-a
 5. Blagajnički izvještaj
 6. Razno

Ad 1.) Dnevni red se jednoglasno usvaja.

Ad 2.) Zapisnik sa 17. sjednice održane 31. kolovoza 2021. godine jednoglasno se usvaja.

Ad 3.) Usvojene su slijedeće odluke koje su donesene putem virtualne Viber grupe:

 1. Suglasnost za sastavljeni prijedlog obrasca za odricanje od odgovornosti za polaznike Opće planinarske škole. (Lončarić, 6.9.2021.)
 2. Suglasnost za predloženu objavu: “Izvršni odbor je donio odluku 7. rujna 2021. godine da se opoziva kandidiranje za vodstvo Društva kao i izvanredna izborna skupština najkasnije do zakonskog roka za sazivanje redovne skupštine 2022. godine“. (članovi Izvršnog odbora, 8.9.2021.)
 3. Suglasnost za predloženu refundaciju troškova noćenja na Malom domu Platak (110,00 kn po osobi, ukupno 330,00 kn po osobi; za Opću planinarsku školu). (Lončarić, 9.9.2021.)
 4. Suglasnost za predloženo darivanje monografije Društva hrvatskom alpinistu, Stipi Božiću – Velebit Highlander 2021. (Bušić, 15.9.2021.)
 5. Suglasnost za organiziranjem izleta u Baranju (Banovo brdo, vrh Kamenjak) dana 9. listopada 2021. godine. (Žulj, 21.9.2021.)

Ad 4.) U sklopu pripreme za OPP, dogovoreni su posljednji detalji o: organizaciji kontrolnih točaka; prodaji promidžbenih materijala – dnevnika, majica, monografije…; prijevozu potrebne opreme, o organizaciji jela i pića za sudionike OPP-a (besplatni grah, prodaja pića na Udičarskom domu) i popratnih zbivanja (prijevoz kompom, pisanju izvještaja o održanom događaju…). Naglašeno je da su markacije spremne, staza pročišćena; podsjetilo se na oglašavanje događaja u medijima.

Ad 5.) Blagajnički izvještaj je odgođen za iduću sjednicu Izvršnog odbora.

Ad 6.) Dopredsjednik Milijan Žulj je istaknuo problematiku u Društvu vezano za vraćanje novaca izletnicima. Naglasio je kako se vodiči moraju držati postojećeg Pravilnika i da se novci trebaju transparentno vraćati.

Jednoglasno je donesena odluka da će Stevo Malinović biti zadužen za evidenciju i organizaciju sve opreme Društva.

Ivica Tabak, predsjednik Vodičke sekcije je najavio da je u izradi prijedlog Plana izleta za 2022. godinu. Na idućoj sjednici Izvršnog odbora će se iznijeti točni datumi organizacije OPP-a, JJPP-a u 2022. godini.

Na kraju je istaknuto kako su stigla priznanja iz HPS-a za rad našim zasluženim članovima Društva, a njihova podjela bit će na OPP-u.

 

Sastanak je završio u 20.30 sati.

U Osijeku, 29. rujna 2021. godine

 

Izradila: Vlasta Boček                                                                     Dopredsjednik: Milijan Žulj