Zapisnik s 2. sjednice IO održane 25.02.2020.

Memorandum_Logo

HPD „BRŠLJAN-JANKOVAC“ OSIJEK
31000 Osijek, Trg A. Starčevića 4

Br:  2-2020/ 25. 02. 2020.god.

ZAPISNIK
sa druge redovne sjednice Izvršnog odbora

održane dana 25. veljače 2020. godine u prostorijama Društva s početkom u 19.00 sati.

Sjednici su nazočili članovi Izvršnog odbora: Jasminka Pavlov, Milijan Žulj, Sanja Adam Brus, Valentina Bušić, Tihomira Klobučar, Ivana Sović te članovi Nadzornog odbora: Stanko Kereta, Mirko Ljubičić i Anto Jurić. Ivan Lončarić opravdano je izostao.

Na sjednici su prisustvovali članovi Društva: Mirjana Marić, Ivan Peko i Čedomir Diklić.

Za sjednicu je predložen sljedeći

DNEVNI RED:

  1. Usvajanje dnevnog reda
  2. Usvajanje zapisnika sa prve sjednice Izvršnog odbora
  3. Rasprava i odlučivanje o Pravilniku o dodjeli priznanja, zahvalnica i poticaja planinarskim aktivnostima u HPD „Bršljan – Jankovac“
  4. Odobravanje Projekata za županijske i gradske natječaje
  5. Donošenje Odluke o osnivanju Povjerenstva za monografiju
  6. Razno

 

Ad 1.) Dnevni red se jednoglasno usvaja.

Ad 2.) Zapisnik sa prve sjednice održane 05. veljače 2020. godine jednoglasno se usvaja.

Ad 3.) Pravilnik o dodjeli priznanja, zahvalnica i poticaja planinarskim aktivnostima u HPD „Bršljan – Jankovac“ jednoglasno je prihvaćen. Istaknuto je kako će Ivan Lončarić izložiti Pravilnik svim članovima na sljedećem redovitom sastanku Društva.

Ad 4.) Članice Izvršnog odbora, Valentina Bušić i Tihomira Klobučar izvijestile su sve prisutne o trenutnoj realizaciji vezano uz projekte za županijske i gradske natječaje. Istaknuto je kako će Društvo aplicirati tri projektne prijave: Tiskanje monografije HPD-a „Bršljan – Jankovac“ povodom 125. obljetnice (Javni poziv za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro koje provodi Osječko – baranjska županija); Obilježavanje 125. obljetnice HPD-A  „Bršljan – Jankovac“ uređenjem OPP-a; i S „Bršljanovim legosima“ u prirodu i planine  (Javni natječaj za financiranje projekata i programa udruga iz Proračuna Grada Osijeka u 2020. godini). Rečeno je kako je projektna dokumentacija još uvijek u izradi i da će sa završnim rokom predaje, 2. ožujka 2020. godine, sve biti uredno dostavljeno na adresu natječaja.

Ad 5.) Valentina Bušić iznijela je prijedlog o osnivanju Povjerenstva za izradu monografije. Predložila je da predsjednica Povjerenstva bude Jasminka Pavlov, a ostali članovi Hermine Goricke – Lukić, Đorđe Balić, Čedomir Diklić i Valentina Bušić. Prijedlog je jednoglasno usvojen.

Ad 6.) Predsjednica Pavlov obavijestila je sve prisutne kako se još uvijek aktivno radi na pronalaženju novog prostora Društva. Rečeno je da su se neke lokacije posjetile, no zbog neodgovarajućih uvjeta, potraga za novim prostorom se nastavlja.

Također se raspravljalo o budućnosti sekcije djece i mladih „Bršljanovi legosi“  te je predsjednica Pavlov iskazala podršku toj sekciji i istaknula kako će se na idućem sastanku Vodičke sekcije raspravljati o izradi Pravilnika za sekciju djece i mladih te o izboru vodiča koji će biti zaduženi za naše najmlađe planinare. Za voditeljicu sekcije djece i mladih „Bršljanovi legosi“ jednoglasnom odlukom izabrana je Valentina Bušić.

Na sastanku je bilo govora o novom Pravilniku vodičke sekcije. Navedeno je kako se on trenutno prerađuje te se čeka njegovo dovršenje i usvajanje.

Član društva Ivan Peko iznio je problem oko održavanja dosadašnjih sastanaka Visokogorske sekcije te je predložio da se utorkom koristi prostor Društva u svrhu svoga rada. Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.

Na kraju su predložena dva projekta u kojima bi naše Društvo moglo sudjelovati. Ivana Sović je predložila sudjelovanje Društva, a pogotovo naših „Bršljanovih legosa“ , u projektu za djecu koji je povezan sa sadnjom drveća. Pošto smo mi društvo koje brine za prirodu i njezinu zaštitu, predložila je naše uključenje u taj projekt. Milijan Žulj je najavio humanitarnu akciju za izgradnju dječje bolnice u Zagrebu, pojasnio je kako se u tu akciju uključuje i HPS te bi bilo lijepo da se i naše Društvo priključi. Svi prisutni su se složili oko navedenih akcija, a o detaljima sudjelovanja će se raspravljati kada dođe vrijeme za to.

 

Sastanak je završio u 20.30 sati.

U Osijeku, 25. veljače 2020. godine

 

Tajnica: Vlasta Boček                                                                                              Predsjednica: Jasminka Pavlov