Zapisnik s 21. sjednice IO održane 29.12.2021.

Memorandum_Logo

HPD „BRŠLJAN-JANKOVAC“ OSIJEK
31000 Osijek, Trg A. Starčevića 4

Br:  21-2021/ 29. 12. 2021.god.

ZAPISNIK
sa 21. redovne sjednice Izvršnog odbora

održane dana 29. prosinca 2021. godine u prostorijama Društva u Osijeku, Bartula Kašića 8, s početkom u 18.00 sati.

Sjednici su nazočili članovi Izvršnog odbora: Milijan Žulj, Valentina Bušić, Tihomira Klobučar, Stevo Malinović; član Nadzornog odbora: Anto Jurić; predsjednik Vodičke sekcije: Ivica Tabak; blagajnica Društva: Vesna Kolar.

 

Za sjednicu je predložen sljedeći DNEVNI RED:

  1. Usvajanje dnevnog reda
  2. Usvajanje zapisnika sa 20. sjednice Izvršnog odbora
  3. Usvajanje donesenih odluka putem virtualne grupe
  4. Donošenje odluke o prikupljanju kandidatura za vodstvo Društva
  5. Prijedlog financijskog plana za 2022. godinu
  6. Razno

 

Ad 1.) Dnevni red se jednoglasno usvaja.

Ad 2.) Zapisnik sa 20. sjednice održane 1. prosinca 2021. godine jednoglasno se usvaja.

Ad 3.) Usvojene su slijedeće odluke koje su donesene putem virtualne Viber grupe:

  1. Suglasnost za dopunu izleta za 16.01.2022. – izlet na Kapavac. (6.12.2022.)

 

Ad 4.) Jednoglasno je odlučeno da će Stanko Kereta zaprimati kandidacijske liste, koje će se predavati do 4. veljače 2022. godine. Biračke liste će se zaključiti sa datumom 10. veljače 2022., što znači da svi oni koji uplate članarinu do tog datuma, imat će pravo glasa na izbornoj skupštini. Tijela skupštine će se birati na idućoj redovnoj sjednici Izvršnog odbora Društva.

Ad 5.) Jednoglasnom odlukom je usvojen prijedlog financijskog plana za 2022. uz poneke izmjene i nadopune.

Ad 6.) Milijan Žulj je iznio situaciju koja se stvorila prilikom uplate članarine. Članica Društva je predočila iksicu na kojoj ne piše datum, te stoga nije vidljivo je li članica redovna studentica. Zaključeno je da mora donijeti potvrdu na kojoj piše da je riječ o redovnom studiranju.

Sastanak je završio u 19.25 sati.

U Osijeku, 29. prosinca 2021. godine

 

Izradila: Vlasta Boček                                                                                            Dopredsjednik: Milijan Žulj