Zapisnik s 3. sjednice IO održane 30.08.2018.

Memorandum_Logo

HPD „BRŠLJAN-JANKOVAC“ OSIJEK
31000 Osijek, Trg Ante Starčevića 4
Br:  IO-3/2018.

Z  A  P  I  S  N  I  K

Sa  TREĆE  redovne sjednice Izvršnog odbora Društva, održane 30.08.2018. god., u prostorijama Društva s početkom u 17:00 sati.
Sjednici su prisutni: članovi IO: Miro Mutter. Milijan Žulj, Miroslav Bahmajer, Stanko Kereta, Anica Filipović, Predrag Stojanović, a opravdano, zbog bolesti, odsutna je Sanja Boljevac.
Ostali prisutni: Mirko Ljubičić, ispred Nadzornog odbora i Nada Baračkov, blagajnica.
Sjednicu otvara i vodi predsjednik Mutter, konstatira kvorum i predlaže

Dnevni red:

  1. Dogovor oko organizacije održavanja Osječkog pješačkog puta (OPP).
  2. Upoznavanje sa stanjem zakupa planinarskog doma Jankovac.
  3. Razno (pitanja i prijedlozi).

DR jednoglasno je usvojen.

  1. Točka

Predsjednik iznosi svoje viđenje organizacije Osječkog pješačkog puta (OPP) koji će se održati 06.10.2018.god. (subota).
Nakon diskusije jednoglasno je odlučeno da se imenuju pojedinci koji će onda svako sebi oformiti radnu grupu po izboru.
MIROSLAV BAHMAJER, zadužen je za štandove, 5 štandova, okvirno je dogovoreno da 1. i 5. štand broje oko 5 članova, a 2.,3. i 4. po dva člana.
Dogovoreno je da okupljanje bude u 9:00 sati, a polazak na hodanje u 10:00 sati.

MILIJAN ŽULJ, zadužen je za organizaciju ručka na udičarskom domu. Predlaže grah po cijeni od 20,00 kn ili čobanac po 30,00 kn. To će se još dogovoriti.

ANA ANDRIĆ, zadužena je da sa ekipom pripremi doručak, kruh i mast, i kruh i pekmez.

MIRO MUTTER I ANICA FILIPOVIĆ, zaduženi su za goste, od poziva do dočeka.
MUTTER, je zadužen da događaj prijavi policiji.
STANKO KERETA, zadužen je da sa svojom ekipom markira stazu i očisti stazu, šumski dio.
Predloženo je da se markiranje obavi 23.09.2018.god. (nedjelja)
Markiranje u gradu da se napravi prije.

MIRELA -ŠEVČIĆ-POLJAK, zadužena je za medije, radio i TV.

Dogovoreno je na sastanku vodiča da vođenje i organizaciju ovog OPP preuzmu vodiči.

Milijan Žulj, predlaže da se izradi 5 žigova OPP.
Odlučeno je također da se da izraditi 100 kom burki za glavu sa grbom Društva na prednjoj strani, koje bi se prodavale po cijeni od 30.00 kn, i 50 kom. marama sa grbom na zadnjem dijelu trokuta marame, po cijeni od 25,00  kn. (postoji mogućnost korigiranja cijene)
Također je jednoglasno odlučeno da Društvo izdvoji 1.000,00 kn za potrebe, odnosno troškove OPP-a.

  1. Točka.

Stanko Kereta je dao obrazloženje o putu do „1. Dodatka ugovoru o zakupu doma na Jankovcu“.

Upravljanju Ugovorom o zakupu doma na Jankovcu.

Zadužuju  se Miro Mutter, Milijan Žulj i Miroslav Bahmajer za vođenje evidencije i upoznavanje sa pravilima korištenja prostorije koja je na besplatnom korištenju članovima HPD „Bršljan Jankovac“., plaća se samo boravišna pristojba.
Zainteresirani se mogu obratiti gore navedenim članovima Društva., koje je IO imenovao do opoziva.
Pravila korištenja su privremena dok se ne donese pravilnik o upravljanju prostora u Domu.
Kako je ostalo neriješenih pitanja, zadužuju se Stanko Kereta i Anica Filipović, da ih pokušaju riješiti.
Također je Anica Filipović zadužena da za Skupštinu u 12. mjesecu o.g pripremi izmjene Statuta.

  1. Točka

Miro Mutter daje na glasanje upućivanje IVANA LONČARIĆA na tečaj za vodiče na Omanovac, 29. i 30.09. te 06. i 07.10.2018. god.
Troškove tečaja i ispita snosi Društvo.
Prijedlog je jednoglasno usvojen.
Također je jednoglasno usvojeno Blagajničko izviješće blagajnice Nade Baračkov.
Završeno u 18:45 sati.

Zapisničar: Angelina Miladić                                                                   Predsjednik: Miro Mutter