Zapisnik s 4. sjednice IO održane 18.12.2017.

Memorandum_Logo

HPD „BRŠLJAN-JANKOVAC“ OSIJEK
31000 Osijek, Trg Ante Starčevića 4
Br:  IO-4/2017.

Z A P I S N I K

SA 4. REDOVNE SJEDNICE IZVRŠNOG ODBORA

Održane 18.12.2017.god. u prostorijama Društva s početkom u 18 sati.

Prisutni članovi IO: Miro Mutter, Milijan Žulj, Miroslav Bahmajer, Anica Filipović,  Stanko Kereta, Sanja Boljevac i Predrag Stojanović.

Ostali prisutni: Ljiljana Miljković, Mirko Ljubičić, Ivan Rančak, Miroslav Mitrović, Vladimir Đekić, Nada Baračkov, Mirjana Marić, Marija Bokun i Mirjana Maras.

Sjednicu otvara i vodi predsjednik Društva Miro Mutter, konstatira da su svi članovi IO prisutni i predlaže

DNEVNI RED:

 • Prijedlog Financijskog plana Društva za 2018. god.
 • Prijedlog Plana izleta u 2018. god. i usvajanje Plana.
 • Dogovor oko Godišnje skupštine, mjesto i vrijeme održavanja, dnevni red, radno predsjedništvo, ovjerovitelja zapisnika, zapisničara
 • Imenovanje Inventarne komisije.
 • Pitanja i prijedlozi (prijedlozi i ideje članova Društva: izložba fotografija, plan i program obuke vodiča na ciljanim izletima, prezentacije zimi, tečajevi raznih vrsta, a da je planinarenje ključna riječ… razmislite i o tome do sjednice IO.)

Dnevni red jednoglasno je usvojen.

Prije početka rada po dnevnom redu, predsjednik obavještava prisutne da smo kao Društvo dobili dva priznanja:

– Hrvatskog saveza sportske rekreacije „Sport za sve“ za uspješno organiziranu akciju povodom Dana pješačenja; Osječki pješački put, za 2017.godinu i

– Priznanje za najbolju web stranicu HPS-a za 2017. god.

Točka 1.

Stanko Kereta, daje obrazloženje po Prijedlogu Financijskog planu Društva za 2018.god. s naglaskom da je to zakonska obveza i da mora biti usvojen  do 31.12. tekuće godine.

Mutter daje  prijedlog Plan na raspravu, a kako nije bilo primjedbi  isti je jednoglasno usvojen, nalazi se u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

Točka 2.

Mutter, daje  obrazloženje i prezentira Prijedlog plan Izleta za 2018. god.

Ljubičić pokreće pitanje uplate novca za prijevoz i ostale troškove izleta s naglaskom na sporni račun sa izleta na Sljeme. Nakon diskusije dogovoreno je da će podatke o cijeni polu pansiona u planinarskom domu Runolist provjeriti Milijan Žulj. Ponovljeno je da se mogu prikupljati novci samo za prijevoz i kod predaje novca u blagajnu uz novac treba priložiti popis putnika i izdane uplatnice. Ovo pitanje je ostalo otvoreno.

Predsjednik daje na glasovanje usvajanje Plana izleta za 2018. god.

Plan izleta jednoglasno je usvojen.

Naknadno, elektronskom poštom, kontaktirani su članovi IO, te je dopisan termin Izvještajne skupštine 26.01.2018. god. Svi članovi IO su se složili sa dopunom. Plan će biti objavljen na našoj web  stranici i na oglasnoj ploči u Društvu.

Točka 3.

Mutter, predlaže da se Skupština  održi 21.12.2017.god. sa jednom točkom DR, usvajanje Prijedloga Financijskog plana Društva za 2018.god. Predlaže Radno predsjedništvo:

 1. Stanko Kereta, predsjenik RP
 2. Mirko Ljubičić, član
 3. Mirjana Maras, član

Ovjerovitelj zapisnika, Predrag Stojanović i zapisničar Angelina Miladić

Prijedlog je jednoglasno usvojen.

Točka 4.

Mutter predlaže da se u Inventarnu komisiju imenuju:

 1. Dejan Erceg, predsjednik komisije
 2. Maja Buljubašić, član
 3. Marija Bokun, član

Prijedlog je jednoglasno usvojen.

Točka 5.

Marija Bokun izlaže Analizu aktivnosti u 2017.god. u odnosu na 2016.god. Analiza je priložena zapisniku. Zadovoljni smo jako uspješnom godinom.

Slijedi rasprava o aktivnostima Društva kao što su:

– izložbe fotografija

– predavanja o planinarskim temama

– prezentacije izleta

– razni tečajevi (o uzlovima, biljkama i sl.)

Nakon rasprave odlučeno je da se pozovu, putem obavijesti, svi zainteresirani za organizaciju neke od predloženih aktivnosti i to jave do 15.01.2018.god.

Postavljeno je pitanje  plaćanja vodiča koji bi vodili goste – planinare iz drugih Društava. Za vođenje su predviđene ”naše” staze:  JJPP, Jungova staza, Grebenom Sokolina. Jankovac – Ivačka glava, OPP.

Jednoglasno je odlučeno da se vodičima plate putni troškovi, (putni nalog), da grupa koju vode ne može biti manja od 8 ljudi (jedan kombi), te da vode gore nabrojane putove jer ih mi održavamo.

Anica Filipović i Mutter bili su na sastanku sa  predstavnicima Parka prirode Papuk oko utroška sredstava iz Europskog fonda. Nismo zadovoljni ishodom razgovora, a pogotovo na dio koji traži obvezno plaćanje ulaznice za sve posjetitelje PPP, pa tako i nas i ako smo vlasnici doma na Jankovcu. O nesporazumima i nejasnoćama trebamo razgovarati s PPP i HŠ i iskoristiti raspoložive propise.

Raspravljalo se  o vraćanju novca nakon izleta u situacijama kada netko odustane od izleta i kada  je izlet preplaćen. Predloženo  je:

– novac od izleta može vratiti samo u slučaju bolesti ili težem slučaju

– kod preplate se ne vraća ako je preplaćeni iznos ispod 10,00 kuna, a ostatak se uplaćuje u blagajnu.

Anica Filipović i Marija Bokun su prihvatile obvezu izrade prijedloga Odluke kojom će obuhvatiti većinu situacija vezanih za plaćanja izleta, raspolaganje ostatkom novca i obvezama organizatora izleta.

Prijedlog Odluke priredit će za sljedeću sjednicu IO.

Mirjana Marić izjavljuje da ne želi biti zamjenica blagajnice Društva i daje ostavku. Ostavka je prihvaćena.

Ljiljana Miljković, zbog drugih obveza izjavljuje da ne stigne biti i predsjednica Nadzornog odbora Društva pa daje ostavku koja stupa na snagu nakon Izvještajne skupštine Društva. Ostavka je primljena na znanje, a izbor novog člana NO bit će uvršten u dnevni red Izvještajne skupštine.

Vodič Vladimir Đekić izjavljuje da slijedeće godine neće moći voditi izlete iz obiteljskih razloga. IO prihvaća njegove razloge.

 

Završeno u 20 sati.

Zapisničar: Angelina Miladić                                       Predsjednik: Miro Mutter