Zapisnik s 8. sjednice IO održane 21.12.2020.

Memorandum_Logo

HPD „BRŠLJAN-JANKOVAC“ OSIJEK
31000 Osijek, Trg A. Starčevića 4

Br:  8-2020/ 21. 12. 2020.god.

ZAPISNIK
sa 8. redovne sjednice Izvršnog odbora

 

održane dana 21. prosinca 2020. godine u prostorijama Društva s početkom u 16.00 sati.

 

Sjednici su nazočili članovi Izvršnog odbora: Jasminka Pavlov, Milijan Žulj, Valentina Bušić, Sanja Adam-Brus, Tihomira Klobučar te članovi Nadzornog odbora: Anto Jurić, Mirko Ljubičić. Članovi Ivan Lončarić, Ivana Sović i Stanko Kereta su opravdano izostali.

Za sjednicu je predložen sljedeći

DNEVNI RED:

  1. Usvajanje dnevnog reda
  2. Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice Izvršnog odbora
  3. Usvajanje donesenih odluka putem virtualne grupe
  4. Plan rada za 2021. godinu
  5. Priprema skupštine Društva
  6. Razno

Ad 1.) Dnevni red se jednoglasno usvaja.

Ad 2.) Zapisnik sa 7. sjednice održane 12. prosinca 2020. godine se jednoglasno usvaja.

Ad 3.) Usvojene su slijedeće odluke koje su donesene putem virtualne Viber grupe:

  1. Odobrenje Plana izleta za 2021. godinu. (15.12.2020.)
  2. Suglasnost sa prodajnom cijenom monografije Društva u iznosu od 150,00 kuna po komadu. (17.12.2020.)
  3. Suglasnost za dodavanje izleta na Lisku, 5. rujna 2021. godine u Plan izleta za 2021. godinu. (20.12.2020.)

Ad 4.) Usuglašen je Plan i program rada Društva za 2021. godinu koji će biti predstavljen na skupštini Društva.

Ad 5.) Sukladno mjerama i preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Stožera civilne zaštite u cilju zaštite zdravlja, odlučeno je da će se Skupština HPD „Bršljan-Jankovac“ održati elektronički, 23. prosinca 2020. godine. Predložena su tijela skupštine:

Radno predsjedništvo – Jasminka Pavlov, Valentina Bušić, Tihomira Klobučar;

Verifikacijska komisija – Ivica Tabak, Milijan Žulj

Zapisničar – Vlasta Boček

Ovjerovitelji zapisnika – Anto Jurić, Sanja Adam-Brus

Pošto će se skupština održavati elektroničkim putem, naznačeno je da će svi pisani materijali za skupštinu biti upućeni članovima Društva na njihove email adrese, putem kojeg će moći glasati o prihvaćanju izvješća iz dnevnog reda.

 

Ad 6.) Članica Sanja Adam-Brus će raditi na prijedlogu promjena Statuta zbog sadašnjih izvanrednih situacija s kojima se Društvo suočava. Izneseno je mišljenje kako je važno prilagođavati se i raditi na boljoj operativi funkcioniranja Društva.

Predsjednica Pavlov je predložila izdavanje potvrda svim donatorima za monografiju Društva te je iznijela novu mogućnost korištenja novog prostora u svrhe Društva. Oba prijedloga dana su na razmišljanje.

Zbog veće ažurnosti i poboljšanju rada na službenoj stranici Društva, odlučeno je da će se Ivici Tabaku, administratoru stranice, pridružiti u radu i članica Tihomira Klobučar.

S obzirom da je došlo do promjena staza u sklopu JJPP-a, odlučeno je kako će Milijan Žulj biti odgovoran za izradu novog dnevnika, u smislu prikupljanja ponude izrade i ostalog vezanog za realizaciju dnevnika.

 

Sastanak je završio u 17.00 sati.

 

U Osijeku, 21. prosinca 2020. godine

 

Izradila: Vlasta Boček                                                                                                                   Predsjednica: Jasminka Pavlov