Zapisnik s 8. sjednice IO održane 30.08.2016.

Memorandum_Logo

HPD „BRŠLJAN-JANKOVAC“ OSIJEK
31000 Osijek, Trg A. Starčevića 4
Br:8/2016.

 

Z A P I S N K

SA 8. SJEDNICE IO DRUŠTVA ODRŽANE 30.08.2016. god.

Sjednici prisutni: čl. IO

članovi IO: Miro Mutter, Milijan Žulj, Miroslav Bahmajer, Anica Filipović, Sanja Boljevac.

Ostali prisutni:  Ljiljana Miljković,  Ljubičić,  Miroslav Mitrović, Ivan Rančak, Dejan Erceg, Vladimir Đekić, Mirela Poljak Šefčić, Tatjana Glumac-Stanković, Nada Baračkov, Mirjana Marić, Marija Bokun, Sandra Binder, Mirjana Maras, Milan Tojagić.

Sjednicu otvara i vodi predsjednik Mutter, konstatira kvorum i predlaže

DNEVNI RED:

 1. Konačni dogovor oko plana i programa OSJEČKOG PJEŠAČKOG PUTA (01.10.2016.god.)
 2. Pitanja i prijedlozi.

Dnevni  red  jednoglasno je usvojen.

 

 1. Točka

Nakon diskusije koja nije bila uobičajena, odlučeno  je da će Program napraviti predsjednik Mutter za slijedeći utorak, kada će biti ponovno IO .

Od mnoštva prijedloga donijeti su neki Zaključci:

 • Dva kruga hodanja: VELIKI I MALI
 • 5 KONTROLNIH TOČAKA (na svakoj punkt sa žigovima, svaki učesnik trebat će kupiti na KT dnevnik OPP po cijeni od 10 kn
 • Oznake puta bile bi planinarske, po cesti na rubu biciklističke staze (markacisti)
 • KT, na trgu ispred Društva, 2.KT Europske avenije, park kod tenis igrališta, kroz park u Tvrđu, preko cestovnog mosta do Katakombe, gdje je 3. KT, lijevom  obalom Drave do ZOO-a kompe, gdje je 4. KT, na mostu će biti vježba HGSS pa  kompom preko Drave i onda desnom obalom Drave,  gdje je 5.KT, cilj.
 • Mali krug – 1.-4. KT
 • Veliki krug – 1.-5. KT
 • Erceg će izmjeriti satnicu između KT
 • Mitar će voditi VK, a MK Mirela i Tatjana
 • Milijan i Mitar će u četvrtak na sastanak doći sa konkretnim rješenjem graha.
 • Odrediti ekipe za punktove
 • Odrediti kako će biti obilježeni vodiči i ekipe na punktovima
 • Obavijestiti policiju o okupljanju

Na  kraju je odlučeno da će program izraditi predsjednik za sastanak 06.09.

 

2. Točka

Blagajnica je izvijestila o financijskom stanju i da imamo 480 članova.

Marija Bokun je izvijestila da smo do sada imali 62 aktivnosti sa 1898 planinara učesnika.

Predsjednik Mutter izvijestio je da ove godine nećemo uputiti na školovanje vodiče pripravnike.

Tatjana Glumac-Stanković i Mirela-Poljak-Šefčić su iznijele nekoliko prijedloga za Legose, ali o tome će još biti govora, kao  i „biciklističkoj sekciji“, nakon što odradimo Osječki pješački put.

Predsjednik još predlaže da se Vodičkoj sekciji, Tabaku, počnu dostavljati prijedlozi za Plan izleta u 2017.god.

Sjednica je završena u 17:30 h, dogovorom da se  slijedeći IO održi 06.09.2016.god., kako je rečeno u 1.točki.

Tajnica: Angelina Miladić

Predsjednik: Miro Mutter