Category: LISTOPAD

14.10. Kričko brdo-Novska

14.10.2017. Krička brdo (Novsko brdo)–Novska Planinarski put Zmajevac – Novska i proslava Dana grada Novske. Cijela staza je dužine 25 kilometara (mi ju nećemo obilaziti cijelom dužinom) i vodi od centra grada Novske na...