Category: 2021

Najave izleta u 2021.

24.-29.08.2021. Makedonija-Grčka

Sada već treći po redu izlet u Makedoniju! Da vas podsjetim, do sada smo obišli Šarplaninu, Titov vrh, Korab, Solunsku glavu, Palister, Galičicu… Magaro… Ohrid, Bitolu, Skopje… Osluškujući vas, nakon kraćeg razmišljanja odlučila sam...

12.06. Dani hrvatskih planinara

Dani hrvatskih planinara 12. 6. 2021. u Đurđevcu   U 2021. godini domaćin Dana hrvatskih planinara je PD Borik iz Đurđevca. SUBOTA, 12.06.2021. Polazak: u 05:30 sati s parkirališta iza Spara-Trpimirova vožnja sa pauzom...

03.07. Orahovica-pozdrav ljetu

Izletnička sekcija HPD “Bršljan-Jankovac” iz ciklusa jednodnevnih izleta organizira: P O Z D R A V   L J E TU — O R A H O V I C A 3. 7. 2021. (subota)  ...

03.-04.07. Samoborsko gorje

Dvodnevni planinarski izlet autobusom u Samoborsko gorje, vrhovi Veliki Lovnik (737 m), Plešivica (779 m) i Okić (449 m) KT HPO 5.5, 5.2 i 5.1 KT Samoborska obilaznica 3. – 4. srpnja 2021. godine...

19.06. Velika-Češljakovački vis-Jankovac

Izletnička sekcija HPD “Bršljan-Jankovac” iz ciklusa jednodnevnih izleta organizira:   VELIKA – ČEŠLJAKOVAČKI VIS – JANKOVAC 19.06.2021.   POLAZAK: Subota u 6 i 30 sa parkinga iza  SPARA kod autopraonice. Vožnja do Našica (pauza...

11.-13.06. HPO-Lika

11.-13. lipnja 2021.   HPO Lika Kremen (1657 m), Ozeblin (1590 m), Poštak (1425 m) KT HPO 14.1; 14.3; 14.4 Opis izleta: Trodnevni planinarski izlet u Liku s planiranim usponom na Ličku Plješivicu – vrh Ozeblin (1657 m),...