24.-29.08.2021. Makedonija-Grčka

Sada već treći po redu izlet u Makedoniju! Da vas podsjetim, do sada smo obišli Šarplaninu, Titov vrh, Korab, Solunsku glavu, Palister, Galičicu… Magaro… Ohrid, Bitolu, Skopje… Osluškujući vas, nakon kraćeg razmišljanja odlučila sam...