Prvi planinarski koraci Bršljanovih legosa; 13.05.2016.

Prvi planinarski koraci Bršljanovih legosa; 13.05.2016.