Sa uspona na Olimp 2008. godine:

Sa uspona na Olimp 2008. godine:

Sa uspona na Olimp 2008. godine:

Sa uspona na Olimp 2008. godine: