Poziv za 5. sjednicu IO – 28.11.2022.

Memorandum_Logo

HPD „BRŠLJAN-JANKOVAC“ OSIJEK
31000 Osijek, Trg A. Starčevića 4

Br:  04-2022/ 26. 11. 2022. god.

P O Z I V

Za  5. redovnu sjednicu Izvršnog odbora Društva, koja će se održati 28.11.2022. (ponedjeljak), s početkom u 18.00 sati na adresi Trg Ante Starčevića 4, Osijek. Za sjednicu je predložen sljedeći

 

D n e v n i   r e d:

 

  1. Usvajanje zapisnika sa 4. sjednice IO
  2. Blagajničko izvješće za treće tromjesečje
  3. Izvješće o troškovima OPP-a
  4. Usvajanje odluka donesenih u virtualnoj grupi
  5. Odluka o načinu provedbe godišnje Skupštine društva radi usvajanja godišnjeg financijskog plana 2023. godinu
  6. Razno

 

Na sjednicu su pozvani:

Članovi Izvršnog odbora: Miro Mutter, Josip Karakaš, Ivica Tabak, Mirela Poljak, Robert Gergurec, Ivanka Piskač, Predrag Krička

Članovi Nadzornog odbora: Ivica Baričević, Miroslav Mitrović, Snježana Mihaljević

 

U slučaju spriječenosti dolaska na sjednicu javiti se tajnici Društva.

 

U Osijeku, 26. studenog 2022. godine

 

Tajnica                                                                                    Predsjednik

Lidija Ivandija                                                                         Miro Mutter