Zapisnik s 2. sjednice IO održane 21.06.2018.

Memorandum_Logo

HPD „BRŠLJAN-JANKOVAC“ OSIJEK
31000 Osijek, Trg Ante Starčevića 4
Br:  IO-2/2018.

Z A P I S N I K

Sa DRUGE redovne sjednice Izvršnog odbora Društva, održane 21.06.2018. god. s početkom u 18:00, u prostorijama Društva.
Prisutni članovi IO: Miro Mutter, Milijan Žulj, Miroslav Bahmajer, Stanko Kereta i Predrag Stojanović, a odsutni su: Anica Filipović i Sanja Boljevac (opravdano).
Ostali prisutni: Blagajnica, Nada Baračkov i član NO Anto Jurić.
Sjednicu otvara i vodi predsjednik  Miro Mutter konstatira kvorum i predlaže

DNEVNI RED:

  1. Financijsko izviješće Društva za period 01-06.2018. god.
  2. Financijsko izviješće o troškovima održavanja Jubilarnog jankovačkog planinarskog puta (JJPP).
  3. Razno

Daje  DR na usvajanje. DR jednoglasno je usvojen.

Točka 1.
Financijsko izvješće za period 01.01.2018. do 15.06.2018.god. prezentira Blagajnica  Nada Baračkov.
Budući da nije bilo primjedbi, predsjednik je dao Izvješće na usvajanje.
Izviješće je jednoglasno usvojeno, nalazi se u prilogu zapisnika i čini njegov sastavni dio.

Točka 2.

Financijsko izviješće Jubilarnog Jankovačkog planinarskog puta (JJPP), prezentira također, blagajnica  Nada Baračkov, prezentaciju, prikazujući račune za kupovinu potrebitog, namirnice za sendviče JJPP 816,86 kn,  printanje zahvalnica JJPP 235,00 kn  i čaše za goste 78,00 kn, UKUPNO: 1129,86 kn., znatno manje od predviđenog iznosa.
Svi prikazani troškovi nalaze se Izvješću za 1-6/2018.
Budući da nije bilo primjedbi, predsjednik je dao Izviješće na usvajanje.
Izviješće je jednoglasno usvojeno.

Točka 3. (razno)

Predsjednik čita naputak HPS-a o ažuriranju i tajnosti , odnosno,  zaštićenosti osobnih podataka članova Društva, s prijedlogom da čekamo odluku HPS-a. Također je stigao poziv Zajednice udruga za radionicu  6.-7.09.2018.god. o istome. Prijedlog je da se odrede dvoje člana Društva za radionicu, prijedlog je blagajnica  Nada Baračkov i tajnica Angelina  Miladić.
Prijedlog je jednoglasno usvojen.
Predsjednik je zamolio Stanka Keretu, koji je najupućeniji u temu „Ugovor o zakupu“ planinarskog doma Jankovac, dokuda se stiglo u razgovorima. Stanko je iznio da baš i ne ide sve po planu, ali da će detaljnu analizu dati u pismenom obliku.
Mitrović Miroslav, traži odobrenje IO za manji zvučnik za morski izlet.
Zahtjev je jednoglasno prihvaćen.
Milijan Žulj, predlaže da se stara glazbena linija  proda. Jednoglasno je prihvaćen prijedlog.

Članovima IO su prezentirane cijene prijevoznih usluga autobusa za izlete,  BN TOURS d.d.o.
Službeni dopis nalazi se u prilogu zapisnika.
Predsjednik, nakon što nije bilo više pitanja , zaključuje sjednicu u 18:40 sati.

Zapisničar: Angelina Miladić                                                       Predsjednik: Miro Muter