OTVORENI STUDIO – Planinari se prilagođavaju epidemiološkoj situaciji